Összes vagy a név kezdőbetűje alapján szűrés:
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
#SzínészOrszágUtoljára frissítve
1. Qi Fang 2016.12.16. 17:21:41
2. Qi Hang 2017.11.06. 14:46:43
3. Qi Ji 2016.12.16. 16:23:45
4. Qi Qing Lin 2015.02.22. 17:05:11
5. Qi Wei 2016.07.17. 21:12:49
6. Qian De Men 2016.07.17. 20:36:36
7. Qian Yong Chen 2016.12.16. 16:23:45
8. Qiao Hong 2016.12.16. 17:21:53
9. Qiao Qiao 2016.12.16. 17:21:53
10. Qiao Ren Liang 2016.07.17. 21:12:49
11. Qiao Zhen Yu 2016.12.16. 16:27:07
12. Qin Fan Xiang 2016.12.16. 16:27:07
13. Qin Hai Lu 2016.12.16. 17:21:53
14. Qin Jun Jie 2016.07.17. 21:12:49
15. Qin Lan 2016.12.16. 17:21:53
16. Qin Li 2016.12.16. 17:21:53
17. Qin Yan 2016.12.16. 16:27:08
18. Qin Yan Shi 2016.12.16. 16:27:08
19. Qiu Mu Yuan 2016.12.16. 16:27:08
20. Qiu Pin Rui 2016.12.15. 23:46:01
21. Qiu Shuang 2016.12.16. 16:27:09
22. Qiu Xin Zhi 2016.12.15. 23:46:01
23. Qri 2015.02.22. 17:06:40
24. Qu Ao Hui 2015.02.22. 17:07:20
25. Qu Xin 2016.12.16. 16:27:09
26. Qu Ying 2016.12.16. 17:21:53
27. Qu Zhong Heng 2016.12.15. 23:46:08
28. Queena Chan 2016.12.16. 21:58:49
29. Queena Liu 2016.12.12. 21:16:35
30. Queenie Chu 2016.12.16. 21:58:49

Aktív közösségi fordítások
After The Rain (2018) 1. rész
57.94%

Segítek én is a fordításban!

Ázsia Ékkövei a Facebookon

Dél-koreai sorozatok
minden kedden:
SBS 08:40
Shady Mom-in-Law
MBC 19:15
Blessing of the Sea
KBS2 19:50
Left-Handed Wife
KBS1 20:30
Home for Summer
tvN 21:30
Abyss
KBS2 22:00
My Fellow Citizens
SBS 22:00
The Secret Life of My Secretary
MBC 22:00
Special Labor Inspector Jo
KBS2 23:10
I Hate Going to Work