127. 2021.12.19. 22:00 Han Mac Tu: Szerelmi láz (1997)

Han Mac Tu: Szerelmi láz (1997)

Han Mac Tu a század első felének kiemelkedő vietnami lírikusa, húszesztendős kora körül kapta meg kora gyógyíthatatlannak számító trópusi betegségét, a leprát. Rövid ideig Saigonban újságíróskodott, majd a Tuy-hoa-i kórházba került, ahol csaknem négyévnyi szenvedés után, huszonnyolc évesen meghalt.

Költészetében jól nyomon követhető a kínai formáktól a nemzeti formákig tartó út. Nagy erővel szólal meg lírájában a vietnami nemzeti költészet egyik legalapvetőbb motívuma, a szexualitás is, persze a konfuciánus prüdérián nevelkedett kelet-ázsiai ember nyelvén: visszafogottan, ám néha meglepő szenvedéllyel.

Egyéni tragédiája halált váró, ám mégis életigenlő verseit különös, zaklatott hangú költészetté varázsolja.

Ajánló

A mindössze 70 oldalas könyvet a Magyar-Vietnami Baráti Társaság adta ki. A verseket Csala Károly, Dobos Éva, Györe Imre, Simor András és Szegő László... Tovább (még 348 szó)


126. 2021.12.18. 20:00 Szarvas Péter: Thu, a saigoni lány (1979)

Szarvas Péter: Thu, a saigoni lány (1979)

"Derült, csillagfényes éjszakán kelt útra a két vándor. Kezdetben a jól ismert úton haladtak Trong leshelye felé, a Ho Si Minh-ösvényig. Magára az útra nem mertek rátérni, mert féltek, ha ott feltűnik két kóborló gyerek, visszakísértetik őket Loc Ninhbe. Ezért az úttal párhuzamosan haladtak dél felé. Reggel már elég távol kerültek Loc Ninhtől, és kimerészkedtek a Ho Si Minh-ösvényre. Felkéredzkedtek egy teherautóra. Azt mondták a vezetőnek, hogy egy közeli faluba valók, de eltévedtek, és arrafelé tartanak. Ezt többször is eljátszották. Trong mindannyiszor kinézett egy-egy közeli falunevet a térképen. Egész gyorsan haladtak.

– Ilyen tempóval estére Saigonban lehetnénk! – sóhajtott Thu."

Ajánló

A Móra Ferenc Könyvkiadónál, a Hétszínvilág sorozatban jelent meg a keménykötésű alig száz oldalas könyv. A 95 fényképből 38 színes, amelyek között van több egész oldalas is. A fényképeket a szerző, Szarvas Péter, Rév Miklós, valamint az MTI Képszolgálat készítette. A történet hat külön címmel rendelkező... Tovább (még 294 szó)


125. 2021.12.17. 23:00 Dinah Jefferies: A selyemkereskedő lánya (2017)

Dinah Jefferies: A selyemkereskedő lánya (2017)

1952, Francia Indokína. A tizennyolc éves, félig francia, félig vietnami lány, Nicole a születése pillanatától fogva gyönyörű nővére árnyékában él. Miután apjuk fontos kormányzati állást kap, a lányaira bízza a családi selyemkereskedelmet. Ám Nicole csak egy elhagyatott kis selyemboltot kap a vietnami negyedben, amely tele van ellenállókkal, akik akár erőszakkal is véget akarnak vetni a francia fennhatóságnak.

Nicole életében először szembesül azzal, mennyire korrupt a gyarmatosító hatalom, és hogy a saját családja is részt vesz a piszkos ügyletekben. A lány elveszti bizalmát a családja iránt, két világ között őrlődik. Mindeközben megismerkedik egy elbűvölő amerikai selyemkereskedővel, azzal a férfival, akiről mindig is álmodozott. De vajon bízhat-e benne egy olyan világban, ahol senki sem az, akinek látszik?

A teaültetvényes felesége nagy sikerű regény szerzője ezúttal sem okoz csalódást az olvasóknak: izgalmas, fordulatos cselekmény, színes leírások, amelyek festőien mutatják be a vietnami tájat és Hanoi nyüzsgő utcáit, ahol az utcai árusok fennhangon kínálják portékájukat, bambuszkalitkákban kanárik énekelnek, és a levegőt betölti a gyömbér... Tovább (még 433 szó)


124. 2021.12.05. 22:00 A víz meg a hal - Vietnami költők antológiája (1956)

A víz meg a hal - Vietnami költők antológiája (1956)

Megragadó dokumentum ez a kis kötet, mely az élő vietnami költők műveit mutatja be.

Mint egységes, hősi gárda, úgy vonulnak fel előttünk ezek a költők. Hősök a szó szoros értelmében: harcoltak fegyverrel is a közükben a sok évig tartó ellenállási küzdelemben, de ugyanakkor a tollat is forgatták.: buzdították az egész népet a küzdelemre és lelkesítik továbbra is az ország felépítésére, a kettészakított Vietnam egyesítésére.

A nép és a hazaszeretet izzik ezekben a versekben nemes költészetté, melynek erejét, szépségét kiváló műfordítóink tolmácsolásai szólaltatják meg.

Ajánló

Az Új Magyar Könyvkiadónál jelent meg mindössze ezer példányban a modern vietnami líra első magyar nyelvű antológiája... Tovább (még 271 szó)


123. 2021.12.04. 22:00 Bruno Frei: Vietnami tavasz (1961)

Bruno Frei: Vietnami tavasz (1961)

Vietnam hosszú évtizedekig francia gyarmat volt. Az ősi kultúrájú, ásványi kincsekben gazdag, buja növényzetű trópusi országot kifosztotta, koldussá tette a gyarmati uralom. Lakói sohasem törődtek bele a gyarmati elnyomásba, s hosszú, súlyos küzdelmet vívtak felszabadulásukért. Az elkeseredett harcot végül is győzelem koronázta Dien Bien Phunál; vietnami nép a hadsereg döntő csapást mért a francia expedíciós hadtestre. A franciák rákényszerültek, hogy kivonuljanak Észak-Vietnamból. De kettészakították az országot, s az amerikaiak segítségével – sőt fenn hatósága alatt – zsarnoki terroruralmat honosítottak meg Dél-Vietnamban.

Ilyen előzmények után alakult meg a Vietnami Népköztársaság. A "Vietnami tavasz" szerzője, Bruno Frei elviszi az olvasót ennek az érdekes országnak a fővárosába, Hanoiba, ahol éppen megkezdődött a tavasz ünnepe, Megismerjük könyvéből Vietnam legszebb tájait, a Sárkány-öblöt, a majmok lakta őserdőket, a kis erdei falvakat, a forgalmas tengeri kikötőket és a messze földön híres antracitbányák vidékét.

Megismerkedünk volt partizánokkal, akik most bányát igazgatnak, városokat építenek újjá, termelőszövetkezeteket szerveznek; munkásokkal, akik életük kockáztatásával mentették a franciák elöl az üzemet, a nyersanyagot: falusi asszonyokkal, akik most... Tovább (még 594 szó)


122. 2021.12.01. 22:00 Tran Dang Khoa: Sárga lepke (1972)

Tran Dang Khoa: Sárga lepke (1972)

A sárga lepke a világnak olyan tájain száll lebegve a különös színű virágokra, narancsfákra egy gyermek költői képzeletében, ahol bombázók raja száll fel szinte naponta, hogy feldúlja az otthonokat, pusztulást, nyomort hordozva és növekvő ellenállást váltva ki az emberekből. Ez az ország Vietnam. A költő Trân Đăng Khoa, tizenhárom éves. Vietnamban évszázados hagyomány, hogy a gyermekek már az általános iskolában elsajátítják a költői mesterséget, és mire az iskola utolsó osztályát is befejezik, élményeikről, érzéseikről akár versben is be tudnak számolni. De nem mindenki olyan tehetséges, mint a kis Khoa, aki valóban költői, szép verseket ír mindarról, ami a gyerekeket a világon mindenütt érdekli, de különösen Vietnamban, ahol az ellenség legyőzésének gondolata éppoly természetes a gyermekek világában, mint a játék.

Ezeket a nagyon szép, minden gyereket érdeklő verseket gyerekrajzokkal jelenteti meg a Móra Kiadó, olyan gyerekrajzokkal, melyek a világ minden táján készültek tollal, ecsettel, színes ceruzákkal a vietnami gyerek iránt érzett szeretetből; a címlapot az ugyancsak tizenhárom éves Kass Eszter rajzolta vietnami... Tovább (még 345 szó)


121. 2021.11.28. 19:00 Kim Woo-Choong: Ezért lettem milliomos (1992)

Kim Woo-Choong: Ezért lettem milliomos (1992)

Egy könyv, amely már eddig egymillió példányban jelent meg!

Wall Street Journal: "Előbb ránk sózzák az áruikat, most meg fejünkhöz vágják ezt a könyvet. Félre az útból, Iacocca és Donald Trump! Itt jön Kim Woo-Choong! Kim úr a világ 46. legnagyobb ipari konglomerátumának, a DAEWOO csoportnak az alapítója és elnöke textilcsoporttal kezdte, azután autóval folytatta majd belevágott a számítógépüzletbe és ma már A-Z-ig mindent gyárt. Ezúttal jó tanácsokat exportál."

Chichago Tribune: "Egy munkakutya, aki gyakran autójában borotválkozik és étkezik, hogy ezzel is időt takarítson meg."

Time: "Kim könyvéből tíz hét alatt félmillió példány fogyott! Karácsonyra átlépi az egymilliós küszöböt! Egy kérdés marad megválaszolatlan könyvével kapcsolatban: Ha valaki annyit dolgozik, amennyit ő megkövetel, akkor hogy marad ideje arra, hogy elolvassa ezt a... Tovább (még 507 szó)


120. 2021.11.21. 14:00 John Marrón: A katonazubbony – Egy igaz történet a mai Kínáról (1990)

John Marrón: A katonazubbony – Egy igaz történet a mai Kínáról (1990)

Isten türelmes. Így van a Nahum könyve 1:3-ban megírva. Héberül: erechapaim. Isten lassan lélegzik és (éppenezért) nagy a hatalma.

Mi mindenre gyorsan reagálunk, ezért hamisan. Isten időt szakít magának. A fontosabb dolgok nem mindig annyira sürgősek, és a dolgok amiket sürgőseknek tartunk nem mindig olyan fontosak, amilyeneknek hisszük.

Ajánló

A mindössze 60 oldalas könyv a Stephanus Edition kiadónál jelent meg. 12 darab fényképet és 5 rajzot tartalmaz a négy fejezetet tartalmazó a könyvecske. Egy fejezet egy nap eseményeit dolgozza fel. Az eredeti angol nyelvű kiadás 1989-ben jelen meg, a magyar fordítás pedig 1990-ben. A képek, rajzok, sőt a fordító neve sem ismert. Az előszót Richard Wurmbrand írta.

A címben szereplő katonazubbony, a Kínában népszerű Mao által is hordott ruhára vonatkozik. A történet az 1990-es évek előtti földalatti kínai egyházakat mutatja be, egynek pedig az újév időszakában lévő négy napját. Ten Su három... Tovább (még 129 szó)


119. 2021.11.13. 18:00 Az öt barát éneke (koreai rövidversek) (2002)

Az öt barát éneke (koreai rövidversek) (2002)

Osváth Gábor nyelvész, aki 1970 és 1972 között Észak-Koreában tanult újabb koreai könyve, ami most a korai koreai sidzso versekből ad ízelítőt a magyar olvasóknak. A könyv különlegessége, hogy a kötetben szereplő műveknek az eredeti, koreai változatai is helyett kapott. A versek fordítása eredeti koreai nyelvből készült.

Ajánló

A keménykötésű 104 oldalas könyv a Terebess Kiadónál jelent meg 2002-ban Osváth Gábor fordításában. A kötet összesen 134 darab, koreai eredetiben 3 soros versnek tartalmazza a fordítását. Egyes verseknek a nyersfordítása is olvasható az előszóban. Az előszóban rövid áttekintést ad a szerző a koreai írásról és költészetről, illetve 3 fekete-fehér képet is tartalmaz. Továbbá irodalomjegyzéket és a sino-koreai szavak mutatója is helyet kapott.

A versek értelmezéséhez az előszön kívül a jegyzetek és a költők életrajza nyújt segítséget. A könyv végül versmutatóval zárul, ahol szerzőként fel van sorolva, hogy melyik oldalon található a vers. A 45 versíró közül többen is feltűntek dél-koreai sorozatokban. Pl.: Csong Cshol (Jeong Cheol) - The Jingbirok: A Memoir of Imjin War, Csong Mongdzsu (Jeong Mong-ju)... Tovább (még 277 szó)


118. 2021.11.01. 21:00 Klasszikus kínai bölcsességek (2008)

Klasszikus kínai bölcsességek (2008)

A kötet 35 tanulságos, mély igazságot rejtő kínai történetet tartalmaz. A több ezer éves tapasztalaton alapuló bölcsességeket egy-egy történeten keresztül, a tanmesék tömör és élvezetes stílusában tárja elénk. A történetek olvasása közben felfedezhetjük az egyszerű kínai kifejezésmódban rejlő ravasz többértelműséget. A kínai tanmesék sajátossága, hogy látszólagos egyszerűségük ellenére sokszor csak többszöri olvasásra értjük meg üzenetüket, fedezzük fel a bennük rejlő ősi bölcsességet. A tanulságos történetek élvezetes olvasmányul szolgálhatnak fiatalnak és idősnek egyaránt.

Ajánló

A 134 oldalas keménykötésű könyv a Kossuth Kiadónál jelent meg 2008-ban Constantin Mária-Gabriella fordításában. A könyv összesen 35 darab kettő és nyolc oldal közötti tanulságos történetet tartalmaz. A 60 illusztrációból 20 teljes oldalas, de a könyv nem tartalmazza, hogy ki készítette.

A kötetben két állatmese található (Hogyan használta ki a róka a tigris erejét?, Az írástudó esete a farkassal), néhány történet a történetben, amelyben egy másik bölcsességgel teli esetet mesélnek el, hogy rávilágítsanak az aktuális problémákra (pl.:... Tovább (még 200 szó)


Aktív közösségi fordítások
The Peak (2011) 1. rész
18.7%
Love Attack (2023) 1. rész
30.73%

Ázsia Ékkövei a Facebookon

Dél-koreai sorozatok
minden hétfőn:
Wavve 12:00
The Chairman of Class 9
MBC 19:05
The Brave Yong Soo-jung
KBS2 19:50
The Two Sisters
KBS1 20:30
Suji & Uri
ENA 22:00
Crash
KBS2 22:10
Dare to Love Me

Legfrissebb videoklipek
2024.06.16.
Hyejin Jang( 장혜진) - Someone Else( 다른 사람 옆에 너)
박창민 ( Park Chang Min) - Happy ( feat. TRADE L)
The Listen: Every Moment with You( 더 리슨: 너와 함께한 시간) - Old Song( 오래된 노래)
2024.06.15.
홍강사 ( Hong Gangsa) - 정글쥬스 ( Jungle Juice) ( Prod.Suitz)
Song Min Kyung( 송민경) - GiNiTa MoZZa( 진있다멋짜) ( So cool)
GEMSTONE( 젬스톤) - Prayer( 기도)
Lyric Video Gist - 어떻게 널 사랑하지 않겠어 ( 나는 대놓고 신데렐라를 꿈꾼다 OST Part 3)|리릭비디오|Stone Music Playlist
2024.06.14.
SPIA( 수피아) - Deeeep ( Performance Video)
eJe - 너 같은 비 ( Rain Like You)
DALsooobin( 달수빈) - Extra( 엑스트라)
Franze( 프란체) - Love Love Love ( ISOI ver.)( 아이소이 잡티로즈세럼 광고음악)
Kang Goeun( 강고은) - Let me hug you( 안아줄게)
Park Ji Hyeon( 박지현) - I like it when you smile( 그대가 웃으면 좋아)
SUHO 수호 - 무중력 ( Zero Gravity)
Live Clip GB9( 길구봉구) - Good Night
URBAN ZAKAPA( 어반자카파) - Counting Days( 열 손가락)
2024.06.13.
JUNNY - RUSH ( ft. BOBBY)
BOL4( 볼빨간사춘기) - Lips ( Feat. GISELLE( 지젤) of aespa)
Weki Meki( 위키미키) - CoinciDestiny
NAYEON - ABCD
공기남 - Merry go round ( Feat. 범준, 윤예준) Lyric Video
권진아 - Bad News ( 1 HOUR LOOP)|송스틸러 - Bad News|리릭비디오|Lyric Video|Stone Music Playlist -
2024.06.12.
CSR( 첫사랑) - Pretty mob
TRENDZ ( 트렌드지) - GLOW ( ENG SUB.)
YOHAN KIM 요한킴 - hummingbird
PINKVERSE( 핑크버스) - Call Devil ( Lyric Video ( ENG Ver.))
Weki Meki( 위키미키) - CoinciDestiny
짙은 ( Zitten) - 좋단 말야 ( I Mean, I Like It)
2024.06.11.
nynas( 니나스) - Not Quite a Rockstar Yet( 아직은 락스타가 아니지만)
igloobay( 이글루베이) - Atlantis( 아틀란티스)
SUPER JUNIOR 슈퍼주니어 - Show Time
Lee Seung Chul( 이승철) - Its Rainy Day( 비가 와)
조정석 - 아로하 ( 1 HOUR LOOP) ( 슬기로운 의사생활 OST Part 3)|리릭비디오|Lyric Video|Stone Music Playlist
2024.06.10.
SUNGHWI( 성휘) - The hot summertime is gone( 뜨거웠던 여름은 지나가고)
K( 케이) - The Same
OSCiiL( 오씰) - Siren( 사이렌)
DJ Sparrow - 꽃 ( FLOWER) ( Feat. Gist, VVON)
Lyrics Video ichan( 정이찬) - Not Afraid( 무섭지 않아)
Lyrics Video ichan( 정이찬) - Stranger
Lyrics Video WH3N( 웬) - One love, Two Hearts( 사랑 하나 두 개의 맘)
Lyrics Video WOOJAE( 우재), Jungtune( 정튠), Chowol( 김초월), Lee Jae Sung( 이재성) - Yearbook( 롤링페이퍼)
cignature( 시그니처) - Poongdung( 풍덩)
EVERGLOW ( 에버글로우) - ZOMBIE
WayV 威神V - Give Me That
EVERGLOW ( 에버글로우) - ZOMBIE ( 1 HOUR LOOP)|리릭비디오|Lyric Video|Stone Music Playlist
2024.06.09.
뎁트( Dept) - Waiting for You ( Acoustic) ( Feat. Ashley Alisha) Lyric Video
Sunnie ( 써니) - Set Me Free
INFINITE( 인피니트) - Flower ( Live Clip)
유라 ( youra) & 만동 ( Mandong) - 무수히( Countlessly)
로렐 ( LauRel) - Why ( feat. x3vn) Lyric Video
KCM - not in the forecast( 예보에 없는)
HEN( 헨) - 너의 반의 반만이라도 | Come travel with me, Mom? 엄마, 단둘이 여행갈래? OST
2024.06.08.
DAEIL( 대일) - I Was Made For You( 좋아하지 않아도 돼요)
YEONJEONG( 연정) - What I Mean To Say To You Is( 전하고 싶은 말은)
Yeyoung( 예영)( Geenius) - 100 Days of Dreams( 백일몽) | 세자가 사라졌다 OST
김영석 ( Kim Young Seok) - 인형의 꿈 ( A dream of a doll)
2024.06.07.
Nicole( 니콜) - 5!6!7!8!
The Redemptions( 리뎀션즈) - Little Planet( 작은 행성)
[MV] 비비 ( BIBI) Mom's diary ( Come travel with me, Mom? X BIBI)( 일기장) | 엄마, 단둘이 여행갈래? OST -
Lyric Video SOOVI - 비비디 바비디 부 ( 나는 대놓고 신데렐라를 꿈꾼다 OST Part 2)|리릭비디오|Stone Music Playlist