152. 2022.11.02. 00:00 Kyoichi Katayama: Kiáltsd ki a szerelmed a világ közepén (2022)

Kyoichi Katayama: Kiáltsd ki a szerelmed a világ közepén (2022)

"Négy hónap alatt történt minden, négy hónap – egy évszaknyi idő. Túl gyorsan történt minden és egy lány örökre elment. "

Sakutaro különös utazásra indul: Ausztráliába megy, és magával viszi Aki hamvait, hogy ott szórja szét, a világ közepén. A lány mindig Ausztráliáról álmodott, mindig oda vágyott, ám sosem jutott el álmai földjére, mert mindössze tizenhét évesen meghalt leukémiában. Így kezdődik Sakutaro története, amely során visszaemlékszik az első találkozásukra, a tétova kezdetekre, lassan éledő és finoman kibontakozó gimis szerelemükre, a betegséggel való küzdelemre.

Egy keserédes regény a tizenéves szerelemről, a szűnni nem akaró odaadásról és a szívfájdító veszteségről. Egy sohasem feledhető, szívünkben őrzött történet.

A regény minden idők legnagyobb könyvsikere volt Japánban, több mint 4 millió példányban fogyott el. Rendkívül népszerű film, TV-sorozat és manga is készült belőle.

Ajánló

A Művelt Nép Könyvkiadónál az Ulpius Baráti Kör ajánlásával jelent meg a 188 oldalas könyv 2022-ben... Tovább (még 583 szó)


151. 2022.10.30. 15:00 Byung-Chul Han: A kiégés társadalma (2019)

Byung-Chul Han: A kiégés társadalma (2019)

SAJÁT MAGUNK KIZSÁKMÁNYOLÓI LETTÜNK.
A neoliberális kapitalizmus nem az emberek megfélemlítésében, hanem az engedelmes és hasznos munkavállalók kitermelésében érdekelt. Az ember teste és az élet ideje a nyereségtöbblet kiszámításához elengedhetetlen mértékegységgé változott. A teljesítmény társadalma úgy gyarmatosította az életünket, hogy a kívülről érkező elvárásokat belső kényszerre váltotta. Mi történik akkor, ha az úr és a szolga egyetlen személyben egyesül? A bennünk összpontosuló hatalom erőszaktétele már csak testünk betegségeinek tüneteiben mutatkozhat meg. A lázadás elfojtása az önkizsákmányolás formájában jelenik meg, és az egyén önként hajszolja magát a teljes kiégésig – a tőke pedig szabadon áramlik tovább.

Hogyan jelenthet kiutat ebből a lidérces álomból az unalom, a szemlélődő figyelem vagy éppen az inspiráló fáradtság? Ha létezik korszellem, akkor Byung-Chul Han telibe találta azt. A filozófia és szociológia klasszikusait metsző pontossággal kell olvasni ahhoz, hogy a mai világ leírásához szükséges új fogalmi kereteket megalkothassuk. Jelen kötet erre tesz kísérletet.

Ajánló

A Typotex Kiadónál jelenet meg 2019-ben a 112 oldalas könyv. A fordítást Miklódy Dóra és... Tovább (még 560 szó)


150. 2022.10.29. 14:00 Lao Sö - Teaház (1960)

Lao Sö - Teaház (1960)

Lao Sö új színműve, amelyet 1958-ban mutatott be a pekingi Művész Színház, a szokatlanul választott "főhősével" és formájával keltett feltűnést hazájában. A darab címszereplője egy pekingi teaház, ennek félévszázados életéből ragadott ki a szerző három történelmi pillanatot. A teaház tragikus sorsa a kínai polgárság sorsát szimbolizálja a régi Kínában. A darab szereplői a teaház törzsvendégei: a régi kínai városi élet összes jellegzetes figuráit megtaláljuk köztük; a békés polgári életet áhító tulajdonostól kezdve az amibiciózus gyártulajdonosig, a császári udvar főeunuchjától a leányát áruló parasztasszonyig. S a köztük nyüzsgő kerítők, detektívek, katonaszökevények, prostituáltak, színészek teszik teljessé a képet. A polgári humanizmus szemszögéből megrajzolt tablók – az egyes szereplők sorsa, s magának a teaháznak a sorsa – a kínai polgárság félévszázados történetének jellemző vonásait ragadják meg, s meggyőző művészi erővel mutatják meg – nemzedékek sorsának párhuzamain keresztül – a kínai polgárság zsákutcáját. A teaház fölött elhangzik a halálos ítélet: az egykori patinás cégből bordélyházat csinálnak a Kuomintang züllött urai; Lao Sö ezzel az egész régi rezsim halálos ítéletét mondja ki színművében.

Ajánló

Az Európa Könyvkiadónál jelent meg 1960-ban a 124 oldalas könyv mindössze 2500 példányban, amit... Tovább (még 487 szó)


149. 2022.06.30. 12:00 Kimura Rei: Japán rózsa (2010)

Kimura Rei: Japán rózsa (2010)

Történetünk Japánba visz, a falusi idillből a háborúba, a zúgó repülők, bombák robajától és pusztításától kétségbeesett Tokióba, ahol az emberi önfeláldozás, a végső tisztesség, a bushidó ősi törvénye szabja meg az emberek életét.

Egy különös kamikáze történet részeseivé válunk, szinte ott ülünk az önkéntes gépében, őrülten zuhanva az ellenséges hajóra és...

Lehet-e ezt az érzést nőként is végig élni egy olyan világban, melynek ősi szigorú szabálya nem erről szól? Képes-e egy fiatal lány ezt a világot felforgatni, dacolva minden veszéllyel, a bosszú értelmetlenségével, azáltal, hogy titkon belép minden idők leghírhedtebb katonai szervezetébe, a japán öngyilkos pilóták közé, ahol megtalálja a boldogságot és a korábban nem ismert szerelmet. Hirtelen rájön, hogy mégis szereti az életet. De ekkor már késő, a halálba indulóknak nincs többé joguk szeretni...

Vajon létezik-e olyan kegyelmi állapot, ahol a szerelem emléke átsegít a borzalmakon?

Tömör, tárgyilagos, mégis szívbemarkoló, történelmi életrajz Japán... Tovább (még 481 szó)


148. 2022.06.28. 10:30 Dao Ngoc Thang: Drágakő fekete selyemdobozban (1990)

Dao Ngoc Thang: Drágakő fekete selyemdobozban (1990)

Vietnami regény - amit magyarul írtak. Dao Ngoc Thang Magyarországon végezte az egyetemet, matematika szakon. A gyermekkorából hozott meséket a Móra Kiadó számára jegyezte le Kiss Anna költő segítségével - a könyv saját rajzaival illusztrálva jelent meg-, s ekkor támadt a terv: mindazt, amit a vietnami életből, kultúrából, családjának legendáiból, emlékeiből lelkébe, tudatába lerakódottan őriz öntudatlanul, érdemes felszínre hoznia, megformálnia új környezet számára, magyar nyelven, tehát eleve a nyelv szellemiségéhez alkalmazkodva, azeurópai gondolkodásmóddal önkéntelenül is számot vetve. Ez a kontraszt nemhogy csorbítaná anyaga távol-keleti jellegét, inkább kiemeli, megragadhatóvá teszi azt.

A családregény asszonyok négy generációját kíséri végig. Az ősapák kereskedők vagy katonák, az ősanyákat vagy feleségnek, vagy kurtizánnak adják el. Ahogy a mához közeledünk, egyre felismerhetőbbek a francia gyarmatosítás, majd az amerikaiakkal vívott háború motívumai is. De múltat-jövőt egyformán átfon a mítosz: a tenger az eredet, a tenger a halottak alvilága is, ahonnan új életre kelnek hol a korábbi, hol más-más alakban a regény szereplői. Ez a vallási-mitológiai közeg is lebilincselően újszerű az európai ízlésű olvasó számára, még ha netán jártas is a keleti művészetben. Ami azonban ritka olvasói élményt adhat: a közönséges életvitel, az emberi-családi szokások, magatartásformák távol-keleti "akcentusa",... Tovább (még 362 szó)


147. 2022.06.25. 12:00 Helmut Morsbach: Egyszerű japán etikett (1992)

Helmut Morsbach: Egyszerű japán etikett (1992)

Bár alkalmanként korábban is volt lehetőségünk külföldre utazni – többnyire nem jutott idő és hely alaposabban megismerni a meglátogatott országok mindennapi etikettjét. Egy mostanában megjelent könyvsorozat rövidre fogva segít legalább nagy vonalakban pótolni ebbéli hiányosságainkat.

Japán elég messze van ahhoz, hogy minden másképp legyen, mint ahogyan Európában szokásos. Kezdődik mindjárt a bemutatkozással, aminek kézfogásos formája odaát még új módinak számít. Így ne csodálkozzunk a kézfogással párosuló főhajtáson, sőt ajánlatos, ha magunk is próbálkozunk vele – írja Helmuth Morschbach, a nemrég Magyarországon is kiadott "Egyszerű japán etikett" című könyvében.

Ajánló

A RealEX Kiadó Kft.-nél jelent meg az Egyszerű etikett sorozatban a 48 oldalas könyvecske. A tartalomjegyzék, a bvezetés, az előszó, a hasznos kifejezéseken kívül 6+1 témát mutat be nagyon röviden a szerző, amit Irine Sanderson 22 rajza tesz... Tovább (még 224 szó)


146. 2022.06.24. 23:30 Miklós Pál: Csi Paj-Si (1962)

Miklós Pál: Csi Paj-Si (1962)

Elsőízben jelenik meg sorozatunkban a távoli kelet művészetéről szóló írás. Csi Paj-si, a nemzetközi Békedíjjal kitüntetett kínai festőművész munkásságában a több ezer esztendős ősi kínai kultúra egyesül a modern európai festészet eredményeivel.

Miklós Pál, a tanulmány szerzője, az életmű beható elemzése mellett áttekintést ad a kínai művészet hagyományairól, ismerteti jellegzetes szemléletmódját és eljárásait. A könyvben hatvan illusztráció – közötte hat színes nyomat – szemlélteti a világhírű művész alkotásait.

Ajánló

A Képzőművészeti Alap Kiadónál jelent meg A művészet kiskönyvtára című sorozat 33. köteteként a kis alakú, 84 oldalas könyvecske. Közel 25 oldalas tanulmánnyal kezdődik a könyv, amit néhány tusrajz és pecsét színeset, majd az irodalom, a képjegyzék, s végül a képek következnek, amelyek közül hat színes.

Miklós Pál tanulmányában megismerhetjük Csi Paj-Si... Tovább (még 208 szó)


145. 2022.06.23. 12:00 Josza Buszon: 120 haiku (2021)

Josza Buszon: 120 haiku (2021)

Josza Buszont Japán második legnagyobb haikuköltőjeként tisztelik. A 18. századi költő verseiben a leheletnyi természeti képek mögött mély gondolatok húzódnak, versei további elmélkedésre ösztönzik az olvasót.

A fordító a kötetben Buszon különböző költői korszakaiból válogatva százhúsz haikut gyűjtött egybe, melyek más-más hangulatot idézve, a színek, illatok és dallamok játékát megragadva, néhol melankóliával és nosztalgiával, máskor humorral fűszerezve adnak tanúbizonyságot költészetének sokszínűségéről.

A kötet továbbá Buszon festői munkásságába is betekintést kíván nyújtani, kiemelve alkotásai közül néhány kiváló darabot a versek témájához igazítva.

Ajánló

A kis méretű alig 100 oldalas könyv a Napkút Kiadónál jelent meg, ami a 120 haiku sorozat harmadik része. A verseskötet összesen 120 haikut és 8 illusztrációt tartalmaz, amelyből 3 dupla oldalas. A haikukat a 2021-ben Babits Mihály fordítói... Tovább (még 195 szó)


144. 2022.06.22. 23:00 Pápai Éva - Nagy Endre: Útiképek akvarellben - Peking és környéke (2006)

Pápai Éva - Nagy Endre: Útiképek akvarellben - Peking és környéke (2006)

Távoli egzotikus tájakra kalauzol bennünket a kiváló festőművész Pápai Éva új könyvében. Megkapó pasztellszínekkel, lendületes, mégis lágy ecsetvonásokkal közvetíti felénk a hangulatot, amely az idegen földön, a tárgyi látványosságokon túl megfogta őt. Elsősorban azért egyedi vállalkozás ez a könyv. Egyben kedvet is érzünk arra, hogy magunk is útra keljünk, és felkeressük a Tiltott Várost, a Nyári Palotát vagy a kínai nagy falat.

Ajánló

A Kairosz Kiadónál jelenet meg a 84 oldalas, fényes lapokra nyomtatott összesen 90 akvarell festményt tartalmazó könyv. A festményeket Pápai Éva festő, szobrász, grafikus készítette. A magyarázó szövegeket férje, Dr. Nagy Endre vegyészmérnök írta.

A könyv Dr. Losonci Miklós, író, művészettörténész köszöntőjével kezdődik, majd felváltva és kiegészítve következnek a leírások és az akvarell festmények, amelyek öt téma köré vannak csoportosítva: Képek a Tiltott Városról, Nyári Palota, Pekingről, A kínai nagy fal és Peking környékéről. Ezen kívül Kulcsár F. Imre fordításában... Tovább (még 168 szó)


143. 2022.06.21. 20:00 Akutagava Rjúnoszuke: Víz alatti emberek (1975)

Akutagava Rjúnoszuke: Víz alatti emberek (1975)

A huszadik század legkiválóbb japán írója, s egyben a modern japán irodalom egyik megalapítója, Akutagava Rjunoszuke Víz alatti emberek c. kisregényében a korabeli japán társadalom gyilkos szatíráját írta meg. Történetének hőse, a 23-as számú elmebeteg, mintha az egyetlen józan, épelméjű ember lenne az általa ábrázolt világban: őrültségében rendszer van, tiltakozás és ítélet. Akutagava hősei sokszor lebegnek a valóság és álom határán, és ha követjük az írót a képzelet útjain, a keserű bírálatból megérthetjük a tanulságot. Akutagava élete is tiltakozás volt a társadalom képmutatása, az elbírhatatlan igazságtalanságok ellen. Az író összeroppant a valóság és a képzelet nyomasztó terhei alatt. Írói hírnevének tetőpontján, önmagával meghasonulva, önkezével vetett véget életének. Egy japán kritikusa élettörténetéről csak ennyit írt: "Megszületett, alkotott és meghalt. Életének története azonos műveinek történetével."

Ajánló

A Magyar Helikon Kiadónál (a kiadás évében az Európa Könyvkiadóba volt olvadva) jelent meg a keménykötéses 84 oldalas könyv Lomb Kató fordításában. Az illusztrációkat Dimitrij Biszti készítette. A történet egy előszóra és 17 cím nélküli,... Tovább (még 335 szó)


Aktív közösségi fordítások
The True Love of Madam (2023) 1. rész
49.53%
Love Attack (2023) 1. rész
24.16%

Ázsia Ékkövei a Facebookon

Dél-koreai sorozatok
minden szerdán:
MBC 19:05
Third Marriage
KBS2 19:50
In Cold Blood
KBS2 19:50
The Two Sisters
KBS1 20:30
Unpredictable Family
jTBC 20:50
Queen of Divorce

Legfrissebb videoklipek
2024.02.28.
Cyber Park Gameland( 사이버 파크 게임랜드) - See you Seoul( 안녕 서울)
Cyber Park Gameland( 사이버 파크 게임랜드) - Address of the dream( 꿈의 번지수)
Cyber Park Gameland( 사이버 파크 게임랜드) - Resolution( 해상도)
Youngjun( 영준) - Home( 쉴 곳)
재지라이프 ( Jazzy Life) - Darker ( Feat. MYEGOLIVESON)
NCT WISH 엔시티 위시 - WISH ( Korean Ver.)
NCT WISH 엔시티 위시 - WISH ( Japanese Ver.)
NOMAD - No pressure
#안녕 ( An Nyeong) - 매일하는 이별 ( Say Goodbye Everyday) Live Clip
에일리 목소리만 들어도 환혼2 명장면 자동재생????|???? 에일리( Ailee) - Im Sorry|#이재욱 #고윤정 #환혼 #에일리 #Ailee #OST #Shorts
2024.02.27.
Repeat( 리피트) - Soar, Fly With Wings Of Will( 비상 의지의 날개로 날아)( Motivation)
Masyta Band( 마시따밴드) - Hey Boys
노르웨이 숲 ( Norwegian Wood) - 서로의 이별 ( Break Up) ( Feat. 은별) Lyric Video
#안녕 ( An Nyeong) - 매일하는 이별 ( Say Goodbye Everyday)
LimJi( 림지) - Someday ( feat. LONE)
디에이드 ( The Ade) - My Wonderland
컴백떡밥모음.zip???? BOBBY - Sir.Robert
????중독성에 감동까지 갖춘 Happy B Day로 다시만난 더윈드|????더윈드 ( The Wind) - Happy B Day|#더윈드 #TheWind #인더스튜디오 #Shorts
에이스컴퍼니 - 아직 인턴입니다만 EP.1
2024.02.26.
Brown Tigger( 브라운티거) - Brown night ( feat. Sleepy( 슬리피))
Lyrics Video KANNI( 카니) - Green to yellow
Lyrics Video Motte( 모트) - After Sunset
Lyrics Video Hyeon seo Park( 박현서) - Be my spring( 나의 봄이 되어줘)
Lyrics Video KANNI( 카니) - Good Afternoon
CRAVITY 크래비티 - Love or Die
Heo Hoy Kyung( 허회경) - Small Talk About Everything( 시시콜콜한 이야기)
SER!N( 세린) - 어쩌다가( Somehow)
???????????????????????????????? ????김범수의 음악여정, 정규 9집 - 여행
In The Studio 4K 더윈드 ( The Wind) - Happy B Day|인더스튜디오, Stone PERFORMANCE
2024.02.25.
뎁트 ( Dept) - Tomorrow ( Feat. Claire Young) Lyric Video
뎁트 ( Dept) - Waiting Game ( Feat. Kelsey Kuan) Lyric Video
BYUL( 별) - My Truth( 진심)
홍진영 ( HONG JIN YOUNG) - 봄 ( Spring)
유용민 ( Yoo Yong Min) - How to love
TAEYONG 태용 - TAP
CRAVITY 크래비티 - EVERSHINE
2024.02.24.
HOONiYONGi( 후니용이) - Drink Up( 따라부어 마셔라)
윤토벤 ( YounToven) - 시간을 멈춰 ( Stop The Time)
에이스( A.C.E) - My Girl
2024.02.23.
ROMAN.AD( 로망애드) - Oops, Im not good at singing( 미안, 내가 노래를 정말 못해서)
2024.02.22.
에이스( A.C.E) - My Girl
LEE JINJAE( 이진재) - You said you were happy( 행복하댔잖아) ( Live Clip Ver.)
김범수 ( KIM BUMSOO) - 여행 ( Journey)
Nam Kyu Ri( 남규리) - HALO
에이스( A.C.E) -
Song Ji Eun( 송지은) - Confession( 고백)
LauRel - Snowman Lyric Video
A.C.E( 에이스) - My Girl
SUNGHWI( 성휘) - Stay forever( 영원히 머물게요)
TWICE - ONE SPARK
유미 ( Youme) - 다섯번째 계절 ( The Fifth Season)
박준하 ( JUNHA PARK) - Emotional Rain ( )
2024.02.21.
- TRUST ME 전곡 듣기|YUGYEOM|Stone Music Playlist
kimSeUng hYun( 김승현) - The last day( 마지막 하루)
n.SSign( 엔싸인) - Happy & ( Performance ver.)
Special Clip by me( 바이미) - Dear my star( 나의 별들아)
JUNG SEUNG WON( 정승원) - Leaf( 나뭇잎)
[ -
TPO - Goodbye Lyric Video
더윈드 ( The Wind) - H! TEEN ( Performance ver.)