174. 2023.11.23. 23:00 Nacuisi Banja: A tenger világa (2011)

Nacuisi Banja: A tenger világa (2011)

Nacuisi Banja az egyik legjelentősebb modern japán haikuköltő, verseit maga fordítja angolra. A Meidzsi Egyetemen tanít, a Modern Haiku Társaság igazgatója. Pápai Éva nemzetközileg ismert festő, szobrász és grafikus. Vihar Judit műfordító, irodalomtörténész, a Magyar Japán Baráti Társaság elnöke. Nacuisi Banját Pápai Éva tengeri állatokat megörökítő akvarelljei ihlették, a magyar fordítás Vihar Judit munkája.

Ajánló

A Balassi Kiadónál jelent meg a keménykötésű 112 oldalas könyv. A fordítást Vihar Judit készítette, az akvarell illusztrációkat pedig Pápai Éva. A borítón kicsiben megtalálható az összes illusztráció. A fényes fotópapírra nyomtatott kötet egy előszóval kezdődik, majd következnek bal oldalt a számozott haikuk először angol majd magyar nyelven. A könyv jobb oldalán a színes akvarell illusztráció és az eredeti japán haiku kapott helyett.

A Balassi Kiadónál több hasonló 50 haikut tartalmazó kötet is megjelent, ennek a témája a tengeri állatok, a legtöbbje pedig halakról szól. Nacuisi Banja (eredeti nevén Inui Maszajuki) modern japán haikuköltő aki a mostani kötetben tengeri állatokat... Tovább (még 94 szó)


173. 2023.11.05. 23:30 Byung-Chul Han: Pszichopolitika - A neoliberalizmus és az új hatalomtechnikák (2020)

Byung-Chul Han: Pszichopolitika - A neoliberalizmus és az új hatalomtechnikák (2020)

A HATALOM BELÉNK KÖLTÖZIK.
Byung-Chul Han berlini filozófus, hasonlóan A kiégés társadalma című művében megfogalmazottakhoz, folytatja a neoliberalizmus kritikáját. Újabb munkája is olyan esszék füzére, melynek gondolatai megkerülhetetlen figyelmeztetéssé állnak össze. Leírja a neoliberális rendszer uralom- és hatalomtechnikáját, amely Foucault biopolitikájával ellentétben a pszichét tekinti kizsákmányolható termelőerőnek. Han minden aspektusában elénk tárja a szabadság válságához vezető neoliberális pszichopolitikát. Bemutatja, hogyan veszi igénybe a hatalom a lelket, s mindezt milyen új technikák révén éri el, vagyis miféle "pszichopolitikai rezsim" jellemzi korunkat.

Ajánló

A Typotex Kiadónál jelenet meg 2020-ban a puha kötésű 114 oldalas könyv. A fordítást Csordás Gábor készítette német nyelvből. A könyv összesen tizenhárom részből áll: A szabadság válsága, Okoshatalom, A vakond és a kígyó, Biopolitika, Foucault dilemmája, A "healing" mint "killing", A sokk, A barátságos Big Brother, Az érzelmek kapitalizmusa, A játszmásítás, A Big Data, A szubjektumon túl és Az... Tovább (még 486 szó)


172. 2023.10.22. 18:00 Távoli Thaiakon - Magyar fiatalok az ezerarcú Ázsiában (2003)

Távoli Thaiakon - Magyar fiatalok az ezerarcú Ázsiában (2003)

Khao muang ta lue tong lue ta nam – vallja a régi thai közmondás, azaz: ha keskeny szemű emberek városába érsz, viselkedj úgy, mintha te is az lennél! A messzi Thaiföldön egy hónapot töltött el 78 magyar fiatal, akik hazájukat képviselve utaztak el a 20. Cserkész Világdzsemborira. A nagy eseményre 28 000 vendég érkezett a világ minden sarkából. A hazatérőkben azonban nemcsak a találkozó eseményei hagytak mély nyomokat, hanem az a vendéglátóinkkal töltött idő is, ami alatt megismerhettük a távoli ország turisták előtt rejtett titkait. Egy pár napra szinte mi is egyszerű helybelivé válhattunk és nyugodtan szemlélhettük ezt a páratlanul gazdag világot. A kötet szerzői tizenéves cserkészek és vezetőik, akik emlékeiket és az utazás során gyűjtött tapasztalatokat írják le ebbe a képekkel gazdagon illusztrált kötetbe. Ajánljuk a könyvet mindazoknak, akik már látták ezt a messzi országot és azoknak is, akik gondolatban már sokszor bejárták Ázsia tájait. Reméljük, kincset talál benne minden kedves olvasónk!

Ajánló

A Magyar Jamboree Alapítvány támogatásával a Co-Print Kft. studióműhelyében és nyomdájában készült a CD mellékletet is tartalmazó könyv. A... Tovább (még 374 szó)


171. 2023.09.26. 22:30 Távol-keleti mesék - A tigrissé vált mandarin és más történetek (2020)

Távol-keleti mesék - A tigrissé vált mandarin és más történetek (2020)

Igazságosan ítélő mandarin, selyemtolvaj, várban lakó démonsereg és kapzsi császár kel életre a kínai, tibeti, mongol, ujgur, koreai, japán és vietnámi népi fantázia szülte elbeszélésekben. A kelet- és belső-ázsiai történetek furfang, lelemény, szorgalom és igazságosság uralta világot tárnak elénk. Egészen úgy, mint a magyar népmesék, mint általában a népmesék… És mégis máshogyan.
A Távol-Keleten tudják, hogy a mesék szellemei nem zárhatók be, nem titkolhatók el, és a történeteket újra meg újra, új és új hallgatóknak tovább kell mesélni: a bambuszrejtekhelyről, a narancsfáit kitartóan locsoló sárkányról, az őszibarackban talált fiúról vagy a tigrissé vált mandarinról.

Ajánló

A Naphegy Kiadónál jelent meg a nagyalakú, keménykötésű, nagy méretű betűkkel szedett könyv. A kiadás alapja az eredetileg 1959-ben megjelent közel ötszáz oldalas A sárkánykirály palotája című kötet. A most megjelent 128 oldalas változat egy válogatás ezekből a mesékből, amelyeket Láng Anna egész oldalas illusztráció tesznek... Tovább (még 401 szó)


170. 2023.08.10. 19:00 Pápai Éva - Nagy Endre: Kína - Ahogy egy akvarellista látja (2007)

Pápai Éva - Nagy Endre: Kína - Ahogy egy akvarellista látja (2007)

A Pápai Éva – Nagy Endre házaspár intellektuális érdeklődését a Távoli Kelet ejtette rabul. Pápai Éva festőművész megkapó akvarelljeit és Nagy Endre vegyészmérnök, akadémikus látta el rövid ismertetőkkel. A könyv láttán és olvastán kedvet kapunk, hogy mi magunk is barangoljunk a csodákkal zsúfolt Kínában.

Ajánló

A Kairosz Kiadónál jelent meg az 155 oldalas keménykötésű könyv magyar és angol nyelven. A kötet Angyal Mária művészettörténész ajánlásával kezdődik, majd ezt követi a házaspár munkája. Pápai Éva festő, szobrász, grafikus akvarell festményei váltakoznak a hozzájuk kapcsolódó leírásokkal, amelyeket vegyészmérnök férje, Nagy Endre írt. A könyvben 90 festmény és egy fotó található a szerzőkről.

A könyvben szereplő akvarell festmények épületeket, tereket, szobrokat, tárgyakat, sziklákat ábrázolnak változatos kidolgozottsággal és részletességgel. A képek félig vagy háromnegyedig töltik ki a rendelkezésre álló teljes... Tovább (még 105 szó)


169. 2023.08.09. 21:00 Isikava Takuboku - Joszano Akiko: Zilált hajam / Szomorú játékok (2003)

Isikava Takuboku - Joszano Akiko: Zilált hajam / Szomorú játékok (2003)

Joszano Akiko és Isikava Takuboku a japán tankaköltészetnek két nagy mestere volt a 20. században. A tanka ("rövid dal") a japán költészet egyik legősibb és legnépszerűbb műfaja, amely a vaka nevű hagyományos versformából fejlődött ki. A vaka első nagy gyűjteménye, a Manjósú a 8. században készült, és az előző évszázadok költészeti kincseit tartalmazza. A tanka öt sorból áll, amelyek szótagszáma 5-7-5-7-7 (összesen 31). A kötetben e két költőtől olvashatunk verseikből egy válogatást.

Ajánló

A General Press Kiadónál jelent meg a 88 oldalas könyv. A verseket Villányi G. András válogatta a és eredeti japán nyelvből magyarra fordította. Isikava Takuboku költőnőtől 66, míg Joszano Akikotól 76 vers található a kötetben. A könyv újrahasznosított papírra lett nyomtatva, s egyes versek mellett a kézírásos változata is olvasható japánul. A kötet egy előszóval kezdődik, amiben röviden megismerkedhetünk a két költővel és a műfajokkal, majd következik a költőnő portréja és versei. A kötet felénél található a Joszano Akiko portréja és a... Tovább (még 180 szó)


168. 2023.08.06. 17:30 A kínai költészet elméletéből – Tőkei Ferenc (Szerk.) (1998)

A kínai költészet elméletéből – Tőkei Ferenc (Szerk.) (1998)

A kínai költészet az ókorban eredetileg a "zene", a szertartási énekek és táncok szövegkönyveként kapott írásos formát, s ennek megfelelően az irodalom- vagy inkább költészetelmélet is a "zeneelmélet", a szertartások – természetesen konfuciánus – elméletének része, annak egyik elágazása volt.

A "zene" problémájáról konfuciánusok és kritikusaik sok vitát folytattak, amelynek bűvköréből a költészet elméletének csak a Han-dinasztia (i. e. 206 – i. sz. 220) idején sikerült kiszabadulnia. Szertartásoktól független költészet – eltekintve most a népköltéstől – voltaképpen csak ebben a korban jön létre. Különösen a korszak végén lehetünk tanúi a költészet újabb virágkorának, s ekkor vetődik fel az a kérdés is, hogy vajon mi a költészet értelme. Cao Pi ezt így válaszolja meg: lelkiállapotaink kimondása révén önmagunk kifejezése. Ebben a gondolatban szembetűnő a taoizmus hatása, amely a konfucianizmus ellenlábasaként – s mégis azzal érdekes szimbiózisban – folyamatosan termékenyíti meg a régi kínai művészetet és gondolkodást.

Válogatásunk a legkorábbi és legnagyobb hatású elméleti írásokat tartalmazza, köztük például Lu Csi A költészetről című világhíres költeményét, amely... Tovább (még 391 szó)


167. 2023.07.30. 16:00 Japán népmesék (2011)

Japán népmesék (2011)

Az ősi japán mesekincs kifogyhatatlan tárháza a sajátos hangulatú, szellemes és bölcs történeteknek. Gyermekek és felnőttek számára egyaránt élvezetes olvasmány lehet egy-egy tanulságos történet a jóságról, a kapzsiságról, a butaságról, vagy épp a reménytelen vágyakozással elfecsérelt életről.

Ajánló

A Kossuth Kiadónál jelent meg a Népek meséi sorozat 14. köteteként a 123 oldalas Japán népmesék. A kötetet Kewashii Takeya állította össze. Az illusztrációkat M. Nagy Szilvia készítette, a fordító neve pedig nem derül ki a könyvből. A kötetben hat mese és hatvan illusztráció kapott helyet.

A könyv első meséje A boldogság címe kapta. A történetben egy szegény halász életébe nyerhetünk betekintést, akinek minden vágya, hogy gazdag legyen, mert akkor boldog lehet. A meséből kiderül, hogy nem a gazdagságtól lesznek boldogok az emberek. A Momotaró története az állatkínzás ellen emel szót. A harmadik mese, A könnyelmű hiú daru története a saját korlátainkra hívja fel a figyelmet.... Tovább (még 208 szó)


166. 2023.06.27. 18:00 Kobajasi Issza: Egy csésze tea Isszával (2000)

Kobajasi Issza: Egy csésze tea Isszával (2000)

Ez a kötet egy 18. századi japán buddhista költő, Issza közel ötszáz haikuját adja közre, amelyek zömmel most szólalnak meg először magyarul. A haiku egyetlen jelenség tömör megidézésével villantja föl a létezés rejtett törvényeit, feszültségeit és ugyanakkor mélységes harmóniáját is. Issza – Basó és Buszon mellett a haiku legnagyobb mestere – sugárzó tehetséggel használja ki a műfaj lehetőségeit. Egyszerű, hétköznapi élményeket elevenít meg bensőséges személyességgel, bölcs éleslátással; hol csúfondáros humorral, hol sejtelmes lírával, a világirodalomban ritka asszociatív tömörítő erővel.
(Steinert Ágota)

Ajánló

Az Orpeusz Kiadónál jelent meg a kisalakú 94 oldalas válogatáskötet Kobajasi Issza haikuversiből. A kötet összesen 429 haiku verset tartalmaz 1790-től 1824-ig, amelyeket Terebess Gábor fordított magyarra japánból. Az illusztrációk Csii Paj-si (1864-1957) festményrészleteiből kerültek a könyvbe.

A kötet egy rövid önéletrajzzal kezdődik, majd Kobajasi Issza... Tovább (még 187 szó)


165. 2023.06.25. 21:30 Li Csi: A Vang-fiú és a Li-lány története (2008)

Li Csi: A Vang-fiú és a Li-lány története (2008)

A huszadik század negyvenes éveiben, a kínai költészetben megjelent a népdalokat idéző stílus, amely a korabeli modern kínai irodalomban új irodalmi hagyomány kialakulásához vezetett. Li Csi elbeszélő költeménye, A Vang-fiú és a Li-lány története ennek az új irodalmi hagyománynak az eredményeként született, szerzőjét pedig a műfaj kiemelkedő úttörőjévé avatta.

Ajánló

A Viktória Kiadónál jelent meg 2008-ban, a fordító halála után magánkiadásban az eredetileg már az 1960-as években magyarra fordított 108 oldalas elbeszélő költemény. A fordítást Galla Endre (1926-2008) sinológus készítette, az illusztrációnak készített 39 papírkivágást pedig Hua Jüe-hsziu.

Az Észak-Senhszi népköltészetben elterjedt hszintienju népdalformát honosította meg az új versalkotásban Li Csi. Az első sor egy hasonlattal vagy eseménnyel kezdődik, a második pedig ehhez kapcsolódóan egy érzés, gondolat vagy történés követi. A 740 soros hosszú vers, három részre van... Tovább (még 173 szó)


Aktív közösségi fordítások
The Adultlike (2023) 2. rész
9.48%
The Adultlike (2023) 3. rész
18.25%
The Adultlike (2023) 4. rész
7.75%
The Adultlike (2023) 5. rész
6.64%
The Adultlike (2023) 6. rész
12.16%

Ázsia Ékkövei a Facebookon

Dél-koreai sorozatok
minden szerdán:
Disney+ 00:00
Vigilante
MBC 19:05
Third Marriage
KBS2 19:50
The Elegant Empire
KBS1 20:30
Unpredictable Family
MBC 21:00
A Good Day to Be a Dog
ENA 21:00
Moon in the Day

Legfrissebb videoklipek
2023.11.28.
blah - 꾀병 ( Live Video)
크랙샷 ( Crackshot) - 무녀도 ( The Painting of Shaman) 〈산울림 50주년 기념 프로젝트〉
BEO( 비오) - 미쳐버리겠다 ( MAD)
Nam WooHyun( 남우현) - Baby Baby
Libelante( 리베란테) - This Winter ( 첫 겨울)
TAEMIN( 태민) - Draw( 그림) | 웹툰 No Office Romance! 사내연애 사절! OST
PARK EUN BIN( 박은빈) - Until The End ( CASTAWAY DIVA( 무인도의 디바) OST 서목하 ( 박은빈) Vol.5)
Shinji( 신지) - Longtime Love( 우리 너무 오래 사랑했나봐)
SUNGHWI( 성휘) - Still in my heart( 마음에 남은)
GK( 지케이) - Kill the System ( Explicit Ver.)
2023.11.27.
NMIXX 2nd EP ‘Fe3O4: BREAK’ Motion Poster -
TAEYEON 태연 - To. X
TAEYEON 태연 - To. X
ELLIA - 널 마주할 때까지( REMEMBER)
YEONJEONG( 연정) - Hide And Seek( 숨바꼭질)
[MV] ATBO( 에이티비오) _Must Have Love -
Billlie( 빌리) - the soul savior ~ I dont need a superman
Hyun.O( 현오), SoYeon( 소연)( LABOUM) - Always In My Heart( 이별을 배웠어)
Lyrics Video NO:EL - 굽 ( feat. Loco)
Lyrics Video Shin Hae Chul( 신해철) - Lazenca, Save Us
Lyrics Video Car, the garden( 카더가든) - LITTLE BY LITTLE
Lyrics Video Donutman( 도넛맨) - Dope ( feat. Simba Zawadi, Young B)
YLN Foreign ( 이정운) - Love Me Even If I Die
ONLEE( 이승환) - stewardess girl
PUZZLE( 퍼즐) - SAVIOR ( 퍼포먼스 1)
INSEONG( 인성) ( SF9) - Say I Love You( 사랑한다는 말) ( The Matchmakers( 혼례대첩) OST Part.3)
2023.11.26.
TAEYEON 태연 - To. X
피아노맨 ( Piano Man) - 영화 ( Like A Movie)
뎁트 ( Dept) - I Got You ( Feat. Ashley Alisha) Lyric Video
Hummingthings( 이츠허밍) - Once Upon a Dream
Seo In Ye( 예서인) - Best Wishes, Dolmeng( 돌멩)
뎁트 ( Dept) - A Better Day ( Feat. J.O.Y, Ashley Alisha) Lyric Video
2023.11.25.
sEODo - 이 생이 우릴 갈라놔도 ( 열녀박씨 계약결혼뎐 OST) Special Clip
UV - Vely Vely( 블리블리)
딘딘 ( DINDIN) - 했잖아 ( You Did Say So) Lyric Video
SANDEUL( 산들) - Youre leaving like the season( 너는 계절처럼 멀어져 가네) ( CASTAWAY DIVA OST Part.9)
Eun Jung( 은정) ( T-ARA( 티아라)) - CITY DRIVE ( Music in the trip( 뮤직인더트립) OST Part.4)
ChangJo - Starry Night( 안녕) ( Music in the trip( 뮤직인더트립) OST Part.4)
2023.11.24.
NewJeans - Our Night is more beautiful than your Day( 우리의 밤은 당신의 낮보다 아름답다) ( MY DEMON OST Pt. 1)
Nizi Project Season 2 Part 2 - 3rd Stage / Heart Hunter ♬Heartbeat
Na Sang Do( 나상도) - Mother( 어무니)
Lyrics Video HYUNSEONG( 현성) - A HA
1% ( 원퍼센트) - Maybe( 널 만나려고 그랬나봐)
A.C.E( 에이스) - Angel
view( 뷰) - ON&OFF
2023.11.23.
FANTASY BOYS - Get it on
방예담 - 하나만 해
YEONJEONG( 연정) - My Love Song( 사랑을 얻은 나는)
LUN8wave( 루네이브) - Playground( 여기 붙어라) ( Special Clip)
김보아 ( Kim Boa) - Bloody ( Feat. Microdot)
더 픽스 ( THE FIX) - RUSH
FLUFFY SNOW ( 플러피스노우) - Some Nights( 어떤 밤)
Hwang Karam( 황가람) - I don’t wanna sing without you( 부를 노래가 없어 ( 노래방에서))
2023.11.22.
FANTASY BOYS - Potential
ROCKY - LuckyRocky
시카 ( Sica) - 평범한 네가 불완전한 나를 만나 Lyric Video
NTX ( 엔티엑스) - Holy Grail Performance Video
박봄 ( Park Bom) - 아이( I) ( Feat. DAWN)
멜로망스 - 둘만의 비밀로 ( 오늘도 사랑스럽개 OST)
GREETING ROCKY - Lucky Rocky ✨ #라키 #rocky #라키스트 #rockyst