Vissza

Producer

A filmzenéket beküldte: zakurochan

Lee Seung Chul - Darling (이승철 - 달링)
Kim Yeon Woo - To Be With You (김연우 - To Be With You)
Baek Ji Young - And... And (백지영 - 그리고)
Kim Bum Soo - Love Begins With a Confession (김범수 - 사랑의 시작은 고백에서부터)
ALi - The Two of Us (알리 - 우리 둘)
Ben - Palpitations (벤 - 두근두근)
Kihyun - Soulmate (기현 - 소울메이트)
Haell - If You Really Love Me (하엘 - 정말로 사랑했다면)
Solji of EXID - Sweet Love (솔지 - 러브스윗)
Aktív közösségi fordítások
Someone You May Know (2017) 1. rész
51.13%

Segítek én is a fordításban!

Ázsia Ékkövei a Facebookon

Dél-koreai sorozatok
minden pénteken:
SBS 08:40
Gangnam Scandal
KBS2 09:00
Madam Cha Dal Rae's Love
tvN 23:00
Top Star Yoo Baek
jTBC 23:00
Sky Castle