Vissza

Monstar

A filmzenéket beküldte: annam

Ha Yeon-soo - Practice
(하연수 - 연습)
Ha Yeon-soo, Kang Ha-neul, & Kim Cho-eun - Atlantis Princess
(하연수, 강하늘, 김초은 - 아틀란티스 소녀)
J Rabbit - Snooze (I Will Be Your Love)
(제이레빗 - 선잠 (나 그대의 사랑이 되리))
Kang Ui-shik - To You Who Hopes for My Despair
(강의식 - 나의 절망을 바라는 당신에게)
Yong Jun-hyung of Beast & BTOB - After Time Passes
(용준형 of 비스트, 비투비, & 하연수 - 시간이 흐른 뒤엔)
Yong Jun-hyung of Beast & BTOB - First Love
(용준형 of 비스트, 비투비, & 하연수 - 첫사랑)
Yong Jun-hyung of Beast, BTOB, Ha Yeon-soo - Past Days
(용준형 of 비스트, 비투비, & 하연수,하연수 - 지난 날)
Yong Jun-hyung, Ha Yeon-soo, Kang Ha-neul, Kang Ui-shik, Dahee, Kim Min-young, Park Kyu-sun - Don't Make Me Cry
(용준형, 하연수, 강하늘, 강의식, 다희, 김민영, 박규선 - 날 울리지마)
Yong Jun-hyung, Ha Yeon-soo, Kang Ha-neul, Kang Ui-shik, Dahee, Kim Min-young, Park Kyu-sun - Only That Is My World / March
(용준형, 하연수, 강하늘, 강의식, 다희, 김민영, 박규선 - 그것만이 내 세상/행진)
Aktív közösségi fordítások
Crossing the Youngdo Bridge (2012) 1. rész
44.26%

Segítek én is a fordításban!

Ázsia Ékkövei a Facebookon

Dél-koreai sorozatok
minden szerdán:
KBS2 09:00
Madam Cha Dal Rae's Love
MBC 19:15
Secrets and Lies
KBS2 19:50
Love to the End
KBS1 20:25
It's My Life
KBS2 22:00
Feel Good To Die
SBS 22:00
Two Lives One Heart
SBS 22:00
Heart Surgeons
OCN 23:00
God's Quiz (Season 5)
KBS1 23:00
When Time Stops
MBN 23:00
Fluttering Warning