Vissza

Let's Shake It!

A filmzenéket beküldte: brigichan

Wu Yanqing - Loving You is Not Bad (Opening) (Wu Yanqing - 爱你也不差)
Zheng Yecheng & An Yuexi - Only Belong to Love (Ending) (Zheng Yecheng & An Yuexi - 专属爱情)
Wang Xiaomin - Waiting For You (Wang Xiaomin - Waiting For You)
Mao Fangyuan - Shaking (Mao Fangyuan - 颤抖)
Wu Yanshan - Say You Love Me (Wu Yanshan - 说你爱我)
Gong Shujun & Ding Shaohua - Light Wind Arrived (Gong Shujun & Ding Shaohua - 清风来过)
Xu Jiawei - Kitty and Kid (徐嘉苇 - 喵星人和熊孩子)
Aktív közösségi fordítások
Someone You May Know (2017) 1. rész
51.13%

Segítek én is a fordításban!

Ázsia Ékkövei a Facebookon

Dél-koreai sorozatok
minden vasárnap:
Channel A 19:40
Coffee, Please
KBS2 19:55
My Only One
MBC 20:45
My Healing Love
tvN 21:00
Memories of the Alhambra
OCN 22:20
Priest