Vissza

Z.TAO - Crown (皇冠)Magyar felirat:
YoungDo

Magyar szöveg: (2015.12.27. 21:57:59)

Elvettem az angyalglóriát, mert koronát helyeztem a szívemre.
Én egyetlenem.
A te szerelmed adott nekem mindent, engedve, hogy a felhőkig szálljak.
és gyönyörűen éljek.
Minden könny gyémántberakás
az emlékeimben.
Levettem az angyalglóriát, mert koronát helyeztem a szívemre.
Te vagy az én babym.
(Tisztában vagy azzal a következményekkel.
Biztos, hogy ezt akarod csinálni?
Csak látni szeretném őt.)
Én szeretett nőm, túl késő vallomást tenni, hogy visszatérj hozzám.
Levettem az angyalglóriát, mert koronát helyeztem a szívemre.
Én egyetlenem.
A te szerelmed adott nekem mindent, engedve, hogy a felhőkig szálljak
és gyönyörűen éljek.
Minden könny gyémántberakás
az emlékeimben.
Levettem az angyalglóriát, mert koronát helyeztem a szívemre.
Te vagy az én babym.
A te megjelenésed az életemben a legboldogabb dolog
még, ha el is hagylak.
Várj rám, vissza fogok jönni baby.
Nyilvánvalóan nem vagy itt, mégis érezlek a szívemben.
Talán túlságosan hiányzol.
Baby kérlek várj rám.
Gyönyörű lány, mosolyod akár a gyufa, meggyújtja a szívem.
Én szeretett nőm, túl késő vallomást tenni, hogy visszatérj hozzám.
Levettem az angyalglóriát, mert koronát helyeztem a szívemre.
Én egyetlenem.
A te szerelmed adott nekem mindent, engedve, hogy a felhőkig szálljak
és gyönyörűen éljek.
Minden könny gyémántberakás
az emlékeimben.
Levettem az angyalglóriát, mert koronát helyeztem a szívemre.
Te vagy az én babym.
Te vagy az én...
Te vagy az én babym.
Levettem az angyalglóriát, mert koronát helyeztem a szívemre.
Én egyetlenem.
A te szerelmed adott nekem mindent, engedve, hogy a felhőkig szálljak
és gyönyörűen éljek.
Minden könny gyémántberakás
az emlékeimben.
Levettem az angyalglóriát, mert koronát helyeztem a szívemre.
Te vagy az én babym.
Korábban bántam és hevesen üldöztem a megbánást.
Bent ragadva egy folyton ismétlődő álomban.
A te szépségedtől, a ajkaidtól.
Találkoztam a jövőbeli énemmel.
Gyönyörű lány, mosolyod akár a gyufa, meggyújtja a szívem.
Én szeretett nőm, túl késő vallomást tenni, hogy visszatérj hozzám.
Levettem az angyalglóriát, mert koronát helyeztem a szívemre.
Én egyetlenem.
A te szerelmed adott nekem mindent, engedve, hogy a felhőkig szálljak
és gyönyörűen éljek.
Minden könny gyémántberakás
az emlékeimben.
Levettem az angyalglóriát, mert koronát helyeztem a szívemre.
Te vagy az én babym.
Én nem bánom és nem vonom vissza a szavam.
Bárhová mész, mindenhová követni akarlak.
Hiányolva a szépséged, csókolva az ajkaid.
Nem bírom ki nélküled.
Gyönyörű lány, mosolyod akár a gyufa, meggyújtja a szívem.
Én szeretett nőm, túl késő vallomást tenni, hogy visszatérj hozzám.
Levettem az angyalglóriát, mert koronát helyeztem a szívemre.
Én egyetlenem.
A te szerelmed adott nekem mindent, engedve, hogy a felhőkig szálljak
és gyönyörűen éljek.
Minden könny gyémántberakás
az emlékeimben.
Levettem az angyalglóriát, mert koronát helyeztem a szívemre.
Te vagy az én babym.
(Tisztában vagy azzal a következményekkel.
Tudod, hol van?
Biztos, hogy ezt akarod csinálni?
Újra?)
Levettem az angyalglóriát, mert koronát helyeztem a szívemre.
én egyetlenem.
A te szerelmed adott nekem mindent, engedve, hogy a felhőkig szálljak
És gyönyörűen éljek.
Minden könny gyémántberakás
az emlékeimben.
Levettem az angyalglóriát, mert koronát helyeztem a szívemre.
Te vagy az én babym.
Te vagy az én..
Te vagy az én babym.

Eredeti szöveg angol kiejtés szerint:

Zhāi xiàle tiānshǐ guānghuán
wèi wǒ xīnzàng dài shàng huángguàn
wǒ de wéiyī
nǐ de ài gěile wǒ yīqiè
ràng wǒ néngdēng shàng yúnduān
huó dé měilì
měi kē lèi shì xiāngqiàn de bǎo zuān
wǒ de huíyì
zhāi xiàle tiānshǐ guānghuán
wèi wǒ xīnzàng dài shàng huángguàn
nǐ shì wǒ de Baby
céng yòng hòuhuǐ měng qù zhuīhuǐ
kǎ zài mèng lǐ chóngfù láihuí
cóng nǐ dì měi cóng nǐ de zuǐ
wǒ yùjiàn wǒ wèilái shì shuí
měilì de nǚhái xiàoróng rú huǒchái
wǒ xīn rán qǐlái ō
wǒ ài de nǚhái láibují biǎobái
bǎ nǐ qiǎng huílái ō
zhāi xiàle tiānshǐ guānghuán
wèi wǒ xīnzàng dài shàng huángguàn
wǒ de wéiyī
nǐ de ài gěile wǒ yīqiè
ràng wǒ néngdēng shàng yúnduān
huó dé měilì
měi kē lèi shì xiāngqiàn de bǎo zuān
wǒ de huíyì
zhāi xiàle tiānshǐ guānghuán
wèi wǒ xīnzàng dài shàng huángguàn
nǐ shì wǒ de Baby
wǒ bù hòuhuǐ yě bù fǎnhuǐ
nǐ dào nǎ wǒ dū xiǎng gēnsuí
xiǎng nǐ dì měi qīn nǐ de zuǐ
wǒ shòu bùliǎo méiyǒu nǐ péi
měilì de nǚhái xiàoróng rú huǒchái
wǒ xīn rán qǐlái ō
wǒ ài de nǚhái láibují biǎobái
bǎ nǐ qiǎng huílái ō
zhāi xiàle tiānshǐ guānghuán
wèi wǒ xīnzàng dài shàng huángguàn
wǒ de wéiyī
nǐ de ài gěile wǒ yīqiè
ràng wǒ néngdēng shàng yúnduān
huó dé měilì
měi kē lèi shì xiāngqiàn de bǎo zuān
wǒ de huíyì
zhāi xiàle tiānshǐ guānghuán
wèi wǒ xīnzàng dài shàng huángguàn
nǐ shì wǒ de Baby
RAP:
Nǐ chūxiàn zài wǒ shēngmìng zuì xìngfú de shìqíng
jiùsuàn wǒ líkāi nǐ děng wǒ huílái Baby
fēnmíng nǐ bùzài zhèlǐ xīn què gǎnshòu dào nǐ
yěxǔ shì tài xiǎngniàn
Baby please wait for me
měilì de nǚhái xiàoróng rú huǒchái
wǒ xīn rán qǐlái
wǒ ài de nǚhái láibují biǎobái
bǎ nǐ qiǎng huílái
zhāi xiàle tiānshǐ guānghuán
wèi wǒ xīnzàng dài shàng huángguàn
wǒ de wéiyī
nǐ de ài gěile wǒ yīqiè
ràng wǒ néngdēng shàng yúnduān
huó dé měilì
měi kē lèi shì xiāngqiàn de bǎo zuān
wǒ de huíyì
zhāi xiàle tiānshǐ guānghuán
wèi wǒ xīnzàng dài shàng huángguàn
nǐ shì wǒ de Baby
nǐ shì wǒ de Baby

Aktív közösségi fordítások
Women at a Game Company (2016) 1. rész
54.29%
Women at a Game Company (2016) 2. rész
40%
Women at a Game Company (2016) 3. rész
41.43%
Women at a Game Company (2016) 4. rész
66.13%
Socialization – Understanding of Dance (2019) 1. rész
15.83%

Ázsia Ékkövei a Facebookon

Dél-koreai sorozatok
minden szombaton:
KBS2 19:55
Once Again
tvN 21:00
Secret Forest 2
OCN 22:50
Train
jTBC 22:50
Graceful Friends

Legfrissebb videoklipek
2020.08.15.
Wooks - Intention (Visualizer)
KNOA - NO HEART
Stone Music+ K-POP 뮤비트립|린 - ...사랑했잖아... / K-POP trip / LYn
Stone Music+ 스톤라디오 EP.7 첫사랑은 정말 안 이루어지는 건가요...?|온앤오프(ONF) - 사랑하게 될 거야 (We Must Love)
[Stone Music PLAYLIST] 휴일엔 나른섹시! 뉴이스트 노래 모음|Segno, 밤새, Moon Dance, Call me back, BET BET -
2020.08.14.
리안 (R1AN) - 에베베 (Eh bebe)
Brave Girls(브레이브걸스) - We Ride(운전만해)
[Stone Music PLAYLIST] 스톤 믿고 이 노래 좀 들어봐|EVERGLOW (에버글로우), 에릭남 (Eric Nam), 뉴이스트 (NU’EST), 온앤오프 (ONF) -
[Stone Music+] 혼자 즐기는 콘서트_치타|개 Sorry -
SuperM 슈퍼엠 ‘100' MV -
WONHO(원호) - Losing You
Stone Music PLAYLIST R&B Playlist - 2nd week of August 챈슬러, 윤하 (YOUNHA),Myle.D, Wynn, Master Class
Rudals(루달스) - Bicycles(자전거 못 타는 여자)
자이로 (zai.ro) - 착한 남자 (Good Boy)
이윤오(LEE YOON OH) - full of you(가득차)
Kang Tae Kwan(강태관) - The highway of my life(내 인생의 고속도로)
2020.08.13.
DAY6 (Even of Day) <The Book of Us : Gluon> Trailer Film -
LUCY - Jogging(조깅)
Rothy(로시) - OCEAN VIEW (Feat.CHANYEOL(찬열))
[MV] 몽니 (MONNI)_로맨틱한 바람 (Romantic Breeze) -
[Stone Music+] 하루한돌_효진|온앤오프, ONF, SPIN OFF, 스쿰빗스위밍, Sukhumvit Swimming -
[Stone Music+] 하루한돌_효진|온앤오프, ONF, SPIN OFF, 스쿰빗스위밍, Sukhumvit Swimming -
[Stone Music PLAYLIST] 쿰칫쿰칫 오늘은 펑키하게|김범수, KIRIN (기린), Hoody, Bronze (브론즈), 나얼, pH-1 -
Min keumyong(민금용) - its you(어느새 너야)
따마 (THAMA) - LAND (Feat. nafla) Live Clip
ToneBlue(톤블루) - I think Im ready (Feat. Hanul Lee) (Lyrics ver.)
2020.08.12.
[Stone Music+] 온앤오프 (ONF))_가사 읽어주는 남자|SPIN OFF, 스쿰빗스위밍, Sukhumvit Swimming -
NIve (니브) - 어떻게아직도이렇게 (how do i) |
1TEAM - ULLAELI KKOLLAELI(얼레리꼴레리) (Performance Ver.)
Boramiyu(보라미유) - All the way(내내) | INTO THE RING 출사표 OST
해로(HAERO) - Weed Me
[Stone Music+] 온앤오프 (ONF)_숨은 띵곡.zip|SPIN OFF, 스쿰빗스위밍, Sukhumvit Swimming -
[Stone Music+] IN:스타_THAMA|LAND, R&B, Soul, 알앤비, 따마 -
[Stone Music PLAYLIST] 누가 내 어깨 좀 말려봐요|세븐틴 (SEVENTEEN), ATEEZ (에이티즈), 온앤오프 (ONF), I-LAND -
HEDY(해디) - You were really not good(너 정말 별로였어)
2020.08.11.
ITZY “Not Shy” M/V TEASER -
Performance 소유 (SOYOU) - GOTTA GO (가라고)
박진영 (J.Y. Park) - When We Disco (Duet with 선미)
STi(스티) - light dept.(빚빛) (Lyric ver.)
STi(스티) - last summer memories (Lyric ver.)
원지(WONJI) - 0과 1사이(Between 0 and 1)
[Stone Music PLAYLIST] 이별 후에 들으면 안 좋은 노래|에릭남 (Eric Nam), 백지영, 강민경, 마마무 (Mamamoo), 김재환, 켄 (KEN) -
Stone Music PLAYLIST HipHop Playlist - 2nd week of August 창모, ZENE THE ZILLA,HD BL4CK,Skinny Brown
Chun Myung Hoon(천명훈) - Myung Hoon is going(명훈이 간다)
해로 (HAERO) - 너의 말은 나의 마음을 아프게
R&B Y55N - Searching for you (Feat. January)
2020.08.10.
LUCKY TV EP.59 정세운, - Say yes
HAN SEUNG WOO(한승우) - Sacrifice
Lee Chan Sol(이찬솔) - Condolence(위로) | Graceful friends 우아한 친구들 OST
[MV] 온앤오프 (ONF)_스쿰빗스위밍 (Sukhumvit Swimming) -
[Stone Music PLAYLIST] 몽환적인 동화같은 노래|IZ*ONE (아이즈원), ATEEZ (에이티즈), 온앤오프 (ONF), 화사 (Hwa Sa), 오마이걸 -
JANG HYE JIN(장혜진) - Where are you (어디에 있나요) | Graceful friends 우아한 친구들 OST
[Stone Music+] 온앤오프 (ONF)_덕질 좀 아는 언니|SPIN OFF, 스쿰빗스위밍, Sukhumvit Swimming -
[Stone Music+] 온앤오프 (ONF)_발매 인사 영상|SPIN OFF, 스쿰빗스위밍, Sukhumvit Swimming -
Seo Gi(서기) - Homework(과제)
[Stone Music+] 온앤오프 (ONF)_혼자 즐기는 콘서트|SPIN OFF, 스쿰빗스위밍, Sukhumvit Swimming -
감성소년 - 바람이 분다 (Drama Ver.)
2020.08.09.
Monday Kiz(먼데이 키즈), Lee Yejoon(이예준) - Get out of my heart(나가) (Live Ver.)
Monday Kiz(먼데이 키즈), Lee Yejoon(이예준) - Get out of my heart(나가) (Drama Ver.)
HIPHOP GRAM - HEATWAVE