Vissza

Z.TAO - Crown (皇冠)Magyar felirat:
YoungDo

Magyar szöveg: (2015.12.27. 21:57:59)

Elvettem az angyalglóriát, mert koronát helyeztem a szívemre.
Én egyetlenem.
A te szerelmed adott nekem mindent, engedve, hogy a felhőkig szálljak.
és gyönyörűen éljek.
Minden könny gyémántberakás
az emlékeimben.
Levettem az angyalglóriát, mert koronát helyeztem a szívemre.
Te vagy az én babym.
(Tisztában vagy azzal a következményekkel.
Biztos, hogy ezt akarod csinálni?
Csak látni szeretném őt.)
Én szeretett nőm, túl késő vallomást tenni, hogy visszatérj hozzám.
Levettem az angyalglóriát, mert koronát helyeztem a szívemre.
Én egyetlenem.
A te szerelmed adott nekem mindent, engedve, hogy a felhőkig szálljak
és gyönyörűen éljek.
Minden könny gyémántberakás
az emlékeimben.
Levettem az angyalglóriát, mert koronát helyeztem a szívemre.
Te vagy az én babym.
A te megjelenésed az életemben a legboldogabb dolog
még, ha el is hagylak.
Várj rám, vissza fogok jönni baby.
Nyilvánvalóan nem vagy itt, mégis érezlek a szívemben.
Talán túlságosan hiányzol.
Baby kérlek várj rám.
Gyönyörű lány, mosolyod akár a gyufa, meggyújtja a szívem.
Én szeretett nőm, túl késő vallomást tenni, hogy visszatérj hozzám.
Levettem az angyalglóriát, mert koronát helyeztem a szívemre.
Én egyetlenem.
A te szerelmed adott nekem mindent, engedve, hogy a felhőkig szálljak
és gyönyörűen éljek.
Minden könny gyémántberakás
az emlékeimben.
Levettem az angyalglóriát, mert koronát helyeztem a szívemre.
Te vagy az én babym.
Te vagy az én...
Te vagy az én babym.
Levettem az angyalglóriát, mert koronát helyeztem a szívemre.
Én egyetlenem.
A te szerelmed adott nekem mindent, engedve, hogy a felhőkig szálljak
és gyönyörűen éljek.
Minden könny gyémántberakás
az emlékeimben.
Levettem az angyalglóriát, mert koronát helyeztem a szívemre.
Te vagy az én babym.
Korábban bántam és hevesen üldöztem a megbánást.
Bent ragadva egy folyton ismétlődő álomban.
A te szépségedtől, a ajkaidtól.
Találkoztam a jövőbeli énemmel.
Gyönyörű lány, mosolyod akár a gyufa, meggyújtja a szívem.
Én szeretett nőm, túl késő vallomást tenni, hogy visszatérj hozzám.
Levettem az angyalglóriát, mert koronát helyeztem a szívemre.
Én egyetlenem.
A te szerelmed adott nekem mindent, engedve, hogy a felhőkig szálljak
és gyönyörűen éljek.
Minden könny gyémántberakás
az emlékeimben.
Levettem az angyalglóriát, mert koronát helyeztem a szívemre.
Te vagy az én babym.
Én nem bánom és nem vonom vissza a szavam.
Bárhová mész, mindenhová követni akarlak.
Hiányolva a szépséged, csókolva az ajkaid.
Nem bírom ki nélküled.
Gyönyörű lány, mosolyod akár a gyufa, meggyújtja a szívem.
Én szeretett nőm, túl késő vallomást tenni, hogy visszatérj hozzám.
Levettem az angyalglóriát, mert koronát helyeztem a szívemre.
Én egyetlenem.
A te szerelmed adott nekem mindent, engedve, hogy a felhőkig szálljak
és gyönyörűen éljek.
Minden könny gyémántberakás
az emlékeimben.
Levettem az angyalglóriát, mert koronát helyeztem a szívemre.
Te vagy az én babym.
(Tisztában vagy azzal a következményekkel.
Tudod, hol van?
Biztos, hogy ezt akarod csinálni?
Újra?)
Levettem az angyalglóriát, mert koronát helyeztem a szívemre.
én egyetlenem.
A te szerelmed adott nekem mindent, engedve, hogy a felhőkig szálljak
És gyönyörűen éljek.
Minden könny gyémántberakás
az emlékeimben.
Levettem az angyalglóriát, mert koronát helyeztem a szívemre.
Te vagy az én babym.
Te vagy az én..
Te vagy az én babym.

Eredeti szöveg angol kiejtés szerint:

Zhāi xiàle tiānshǐ guānghuán
wèi wǒ xīnzàng dài shàng huángguàn
wǒ de wéiyī
nǐ de ài gěile wǒ yīqiè
ràng wǒ néngdēng shàng yúnduān
huó dé měilì
měi kē lèi shì xiāngqiàn de bǎo zuān
wǒ de huíyì
zhāi xiàle tiānshǐ guānghuán
wèi wǒ xīnzàng dài shàng huángguàn
nǐ shì wǒ de Baby
céng yòng hòuhuǐ měng qù zhuīhuǐ
kǎ zài mèng lǐ chóngfù láihuí
cóng nǐ dì měi cóng nǐ de zuǐ
wǒ yùjiàn wǒ wèilái shì shuí
měilì de nǚhái xiàoróng rú huǒchái
wǒ xīn rán qǐlái ō
wǒ ài de nǚhái láibují biǎobái
bǎ nǐ qiǎng huílái ō
zhāi xiàle tiānshǐ guānghuán
wèi wǒ xīnzàng dài shàng huángguàn
wǒ de wéiyī
nǐ de ài gěile wǒ yīqiè
ràng wǒ néngdēng shàng yúnduān
huó dé měilì
měi kē lèi shì xiāngqiàn de bǎo zuān
wǒ de huíyì
zhāi xiàle tiānshǐ guānghuán
wèi wǒ xīnzàng dài shàng huángguàn
nǐ shì wǒ de Baby
wǒ bù hòuhuǐ yě bù fǎnhuǐ
nǐ dào nǎ wǒ dū xiǎng gēnsuí
xiǎng nǐ dì měi qīn nǐ de zuǐ
wǒ shòu bùliǎo méiyǒu nǐ péi
měilì de nǚhái xiàoróng rú huǒchái
wǒ xīn rán qǐlái ō
wǒ ài de nǚhái láibují biǎobái
bǎ nǐ qiǎng huílái ō
zhāi xiàle tiānshǐ guānghuán
wèi wǒ xīnzàng dài shàng huángguàn
wǒ de wéiyī
nǐ de ài gěile wǒ yīqiè
ràng wǒ néngdēng shàng yúnduān
huó dé měilì
měi kē lèi shì xiāngqiàn de bǎo zuān
wǒ de huíyì
zhāi xiàle tiānshǐ guānghuán
wèi wǒ xīnzàng dài shàng huángguàn
nǐ shì wǒ de Baby
RAP:
Nǐ chūxiàn zài wǒ shēngmìng zuì xìngfú de shìqíng
jiùsuàn wǒ líkāi nǐ děng wǒ huílái Baby
fēnmíng nǐ bùzài zhèlǐ xīn què gǎnshòu dào nǐ
yěxǔ shì tài xiǎngniàn
Baby please wait for me
měilì de nǚhái xiàoróng rú huǒchái
wǒ xīn rán qǐlái
wǒ ài de nǚhái láibují biǎobái
bǎ nǐ qiǎng huílái
zhāi xiàle tiānshǐ guānghuán
wèi wǒ xīnzàng dài shàng huángguàn
wǒ de wéiyī
nǐ de ài gěile wǒ yīqiè
ràng wǒ néngdēng shàng yúnduān
huó dé měilì
měi kē lèi shì xiāngqiàn de bǎo zuān
wǒ de huíyì
zhāi xiàle tiānshǐ guānghuán
wèi wǒ xīnzàng dài shàng huángguàn
nǐ shì wǒ de Baby
nǐ shì wǒ de Baby

Aktív közösségi fordítások
The Peak (2011) 1. rész
18.86%
Love Attack (2023) 1. rész
33.57%

Ázsia Ékkövei a Facebookon

Dél-koreai sorozatok
minden kedden:
MBC 19:05
The Brave Yong Soo-jung
KBS2 19:50
Scandal (2024)
KBS2 19:50
The Two Sisters
KBS1 20:30
Suji & Uri
KBS2 22:10
Dare to Love Me

Legfrissebb videoklipek
2024.06.25.
Eian - Love Dumb
Eian - Love Dumb ( Shorts ver.)
UPGRADE MOUNTAINS - LETS HIKE
OuiOui ( 위위) - 너가 내게 내리던 그 밤 ( Firework) Video
NAM WOO HYUN( 남우현) - Sunshine( 눈부셨다)
규빈 ( Gyubin) - Satellite Opening Sequence
PARK JEUP( 박제업) - Time We Loved( 우리가 사랑했던 시간)
유키스 ( UKISS) - 너는 내 모든 곳에 있어 ( Stay with me) Performance Video
유키스 ( UKISS) - 만만하니 ( 2024 Ver.) Performance Video
2024.06.24.
온유 ( ONEW) - 12월 32일 ( 1 HOUR LOOP)|송스틸러 - 12월 32일|리릭비디오|Lyric Video|Stone Music Playlist -
루체( Luce) - Step up Lyric Video
Lyrics Video Rainbow note( 레인보우 노트) - Summer party
Lyrics Video YEAHSHINE( 예빈나다) - I Miss You( 그리워)( 2023)
Lyrics Video LEE CHANGSUB( 이창섭) - Love from a Real Heart( 사랑은 가슴이 시킨다)( 2023)
Lyrics Video Joe Aram( 조아람) - Small Home( 우리집이 어느 날 작아졌었어)
2BIC( 투빅) - I couldnt say goodbye like a drama( 드라마처럼 멋있는 이별 못했어)
Red Velvet 레드벨벳 - Cosmic
NCT WISH 엔시티 위시 - Songbird ( Japanese Ver.)
Stray Kids - ATE VISUAL FILM_Lee Know Ver.
????능력치 100% iKON 만능 보석멤 DK ( 김동혁) 오늘 솔로 컴백????|????DK ( 김동혁) - 주르륵|#Shorts
Stray Kids - ATE VISUAL FILM_Felix Ver.
Stray Kids - ATE VISUAL FILM_Hyunjin Ver.
2024.06.23.
뎁트( Dept) - Ice Cream Lyric Video
뎁트( Dept) - We Hot ( feat. Kelsey Kuan) Lyric Video
Rothy( 로시) - Happy End
O.WHEN( 오왠) - Letter to You( 사실 나도 널 좋아했어)
Shinae An( 안신애) - Bloom ( Come travel with me, Mom? X An Shinae)( 피어날게) | 엄마, 단둘이 여행갈래? OST
2024.06.22.
노르웨이 숲 ( Norwegian Wood) - 너를 수놓은 밤 ( The Night Hat Embroidered You) ( Feat. 은별) Lyric Video
Lyric Video JUNNY ( 주니) - 별 ( 나는 대놓고 신데렐라를 꿈꾼다 OST Part 4)|리릭비디오|Stone Music Playlist
Sarah Kang - My Little Dream ( 낮과 밤이 다른 그녀 OST)
2024.06.21.
ISHA( 이샤) - Why do u love me? ( Feat. $KELETON)
Park Hyun Woo( 박현우) - Realizing loss( 상실을 깨달아)
HWI YOUNG( 휘영) - IT IS L0VE ♥ ( LIVE CLIP)
The Redemptions( 리뎀션즈) - Red Moon( 홍문)
National Gugak Center( 국립국악원) - On your way
16 - 2AM Lyric Video
나상현씨밴드 ( BAND NAH) - I Feel Like You Do
Stray Kids - ATE TRACK LIST
2024.06.20.
포유류 ( PO.U.RYU) - 식물성 ( My Luv is Botanic)
Scene See( 신씨) - Time( 시간)
Scene See( 신씨) - nawabari( 나와바리)
형진 of Dignity - Slap or Kiss ( 돌싱글즈5 OST)
최정안, 민대홍 - 눈빛 ( 돌싱글즈5 OST)
이재니 - 내 마음의 바람 ( 돌싱글즈5 OST)
HWI YOUNG( 휘영) - IT IS L0VE ♥
URBAN ZAKAPA( 어반자카파) - 열 손가락 ( Performance Ver.)
케이윌 ( K.will) - 내게 어울릴 이별 노래가 없어
An Nyeong( #안녕) - First Love( 첫사랑)
Red Velvet 레드벨벳 - Love is COSMIC
BALLAD Darae( 다래) - Where are you( 너는 지금 뭐해)
2024.06.19.
Stray Kids - Who ATE the luck? | Changbin & I.N | 18s
케이윌 ( K.will) - All The Way
베이빌론 ( Babylon) - I Can Believe In Myself ( 비긴즈유스 OST)
COCONA - You & Me Lyric Video
BLITZERS( 블리처스) - SUPERPOWER
PENIEL( 프니엘) - MIoBI ( Make It or Break It)
노을 - 웃을 수 있을까 ( 1 HOUR LOOP)|리릭비디오|Lyric Video|Stone Music Playlist
Stray Kids - Who ATE the luck? | Bang Chan & Hyunjin | 18s
aespa 에스파 - Live My Life
Stray Kids - Who ATE the luck? | Lee Know & Felix | 18s