Vissza

Z.TAO - Crown (皇冠)Magyar felirat:
YoungDo

Magyar szöveg: (2015.12.27. 21:57:59)

Elvettem az angyalglóriát, mert koronát helyeztem a szívemre.
Én egyetlenem.
A te szerelmed adott nekem mindent, engedve, hogy a felhőkig szálljak.
és gyönyörűen éljek.
Minden könny gyémántberakás
az emlékeimben.
Levettem az angyalglóriát, mert koronát helyeztem a szívemre.
Te vagy az én babym.
(Tisztában vagy azzal a következményekkel.
Biztos, hogy ezt akarod csinálni?
Csak látni szeretném őt.)
Én szeretett nőm, túl késő vallomást tenni, hogy visszatérj hozzám.
Levettem az angyalglóriát, mert koronát helyeztem a szívemre.
Én egyetlenem.
A te szerelmed adott nekem mindent, engedve, hogy a felhőkig szálljak
és gyönyörűen éljek.
Minden könny gyémántberakás
az emlékeimben.
Levettem az angyalglóriát, mert koronát helyeztem a szívemre.
Te vagy az én babym.
A te megjelenésed az életemben a legboldogabb dolog
még, ha el is hagylak.
Várj rám, vissza fogok jönni baby.
Nyilvánvalóan nem vagy itt, mégis érezlek a szívemben.
Talán túlságosan hiányzol.
Baby kérlek várj rám.
Gyönyörű lány, mosolyod akár a gyufa, meggyújtja a szívem.
Én szeretett nőm, túl késő vallomást tenni, hogy visszatérj hozzám.
Levettem az angyalglóriát, mert koronát helyeztem a szívemre.
Én egyetlenem.
A te szerelmed adott nekem mindent, engedve, hogy a felhőkig szálljak
és gyönyörűen éljek.
Minden könny gyémántberakás
az emlékeimben.
Levettem az angyalglóriát, mert koronát helyeztem a szívemre.
Te vagy az én babym.
Te vagy az én...
Te vagy az én babym.
Levettem az angyalglóriát, mert koronát helyeztem a szívemre.
Én egyetlenem.
A te szerelmed adott nekem mindent, engedve, hogy a felhőkig szálljak
és gyönyörűen éljek.
Minden könny gyémántberakás
az emlékeimben.
Levettem az angyalglóriát, mert koronát helyeztem a szívemre.
Te vagy az én babym.
Korábban bántam és hevesen üldöztem a megbánást.
Bent ragadva egy folyton ismétlődő álomban.
A te szépségedtől, a ajkaidtól.
Találkoztam a jövőbeli énemmel.
Gyönyörű lány, mosolyod akár a gyufa, meggyújtja a szívem.
Én szeretett nőm, túl késő vallomást tenni, hogy visszatérj hozzám.
Levettem az angyalglóriát, mert koronát helyeztem a szívemre.
Én egyetlenem.
A te szerelmed adott nekem mindent, engedve, hogy a felhőkig szálljak
és gyönyörűen éljek.
Minden könny gyémántberakás
az emlékeimben.
Levettem az angyalglóriát, mert koronát helyeztem a szívemre.
Te vagy az én babym.
Én nem bánom és nem vonom vissza a szavam.
Bárhová mész, mindenhová követni akarlak.
Hiányolva a szépséged, csókolva az ajkaid.
Nem bírom ki nélküled.
Gyönyörű lány, mosolyod akár a gyufa, meggyújtja a szívem.
Én szeretett nőm, túl késő vallomást tenni, hogy visszatérj hozzám.
Levettem az angyalglóriát, mert koronát helyeztem a szívemre.
Én egyetlenem.
A te szerelmed adott nekem mindent, engedve, hogy a felhőkig szálljak
és gyönyörűen éljek.
Minden könny gyémántberakás
az emlékeimben.
Levettem az angyalglóriát, mert koronát helyeztem a szívemre.
Te vagy az én babym.
(Tisztában vagy azzal a következményekkel.
Tudod, hol van?
Biztos, hogy ezt akarod csinálni?
Újra?)
Levettem az angyalglóriát, mert koronát helyeztem a szívemre.
én egyetlenem.
A te szerelmed adott nekem mindent, engedve, hogy a felhőkig szálljak
És gyönyörűen éljek.
Minden könny gyémántberakás
az emlékeimben.
Levettem az angyalglóriát, mert koronát helyeztem a szívemre.
Te vagy az én babym.
Te vagy az én..
Te vagy az én babym.

Eredeti szöveg angol kiejtés szerint:

Zhāi xiàle tiānshǐ guānghuán
wèi wǒ xīnzàng dài shàng huángguàn
wǒ de wéiyī
nǐ de ài gěile wǒ yīqiè
ràng wǒ néngdēng shàng yúnduān
huó dé měilì
měi kē lèi shì xiāngqiàn de bǎo zuān
wǒ de huíyì
zhāi xiàle tiānshǐ guānghuán
wèi wǒ xīnzàng dài shàng huángguàn
nǐ shì wǒ de Baby
céng yòng hòuhuǐ měng qù zhuīhuǐ
kǎ zài mèng lǐ chóngfù láihuí
cóng nǐ dì měi cóng nǐ de zuǐ
wǒ yùjiàn wǒ wèilái shì shuí
měilì de nǚhái xiàoróng rú huǒchái
wǒ xīn rán qǐlái ō
wǒ ài de nǚhái láibují biǎobái
bǎ nǐ qiǎng huílái ō
zhāi xiàle tiānshǐ guānghuán
wèi wǒ xīnzàng dài shàng huángguàn
wǒ de wéiyī
nǐ de ài gěile wǒ yīqiè
ràng wǒ néngdēng shàng yúnduān
huó dé měilì
měi kē lèi shì xiāngqiàn de bǎo zuān
wǒ de huíyì
zhāi xiàle tiānshǐ guānghuán
wèi wǒ xīnzàng dài shàng huángguàn
nǐ shì wǒ de Baby
wǒ bù hòuhuǐ yě bù fǎnhuǐ
nǐ dào nǎ wǒ dū xiǎng gēnsuí
xiǎng nǐ dì měi qīn nǐ de zuǐ
wǒ shòu bùliǎo méiyǒu nǐ péi
měilì de nǚhái xiàoróng rú huǒchái
wǒ xīn rán qǐlái ō
wǒ ài de nǚhái láibují biǎobái
bǎ nǐ qiǎng huílái ō
zhāi xiàle tiānshǐ guānghuán
wèi wǒ xīnzàng dài shàng huángguàn
wǒ de wéiyī
nǐ de ài gěile wǒ yīqiè
ràng wǒ néngdēng shàng yúnduān
huó dé měilì
měi kē lèi shì xiāngqiàn de bǎo zuān
wǒ de huíyì
zhāi xiàle tiānshǐ guānghuán
wèi wǒ xīnzàng dài shàng huángguàn
nǐ shì wǒ de Baby
RAP:
Nǐ chūxiàn zài wǒ shēngmìng zuì xìngfú de shìqíng
jiùsuàn wǒ líkāi nǐ děng wǒ huílái Baby
fēnmíng nǐ bùzài zhèlǐ xīn què gǎnshòu dào nǐ
yěxǔ shì tài xiǎngniàn
Baby please wait for me
měilì de nǚhái xiàoróng rú huǒchái
wǒ xīn rán qǐlái
wǒ ài de nǚhái láibují biǎobái
bǎ nǐ qiǎng huílái
zhāi xiàle tiānshǐ guānghuán
wèi wǒ xīnzàng dài shàng huángguàn
wǒ de wéiyī
nǐ de ài gěile wǒ yīqiè
ràng wǒ néngdēng shàng yúnduān
huó dé měilì
měi kē lèi shì xiāngqiàn de bǎo zuān
wǒ de huíyì
zhāi xiàle tiānshǐ guānghuán
wèi wǒ xīnzàng dài shàng huángguàn
nǐ shì wǒ de Baby
nǐ shì wǒ de Baby

Aktív közösségi fordítások
Ping Pong Ball (2018) 2. rész
18.78%
Everything and Nothing (2019) 1. rész
31.51%

Ázsia Ékkövei a Facebookon

Dél-koreai sorozatok
minden pénteken:
SBS 08:40
Shady Mom-in-Law
KBS2 19:50
The Sun's Seasons
KBS1 20:30
Home for Summer
SBS 22:00
Doctor John
Channel A 23:00
Love Affairs in the Afternoon
jTBC 23:00
Be Melodramatic
SBS 23:00
Hip Hop King – Nassna Street

Legfrissebb videoklipek
2019.08.23.
Yoonhan(윤한) - Tears of Venice (베니스의 눈물 (feat. 송민제))
Yoonhan(윤한) - Roman Holiday (로마의 휴일 (feat. 권서경))
KING OF HIP HOP 힙합왕 나스나길 OST BOYCOLD - Trail (Feat. HAON, Owen Ovadoz)
멜로가 체질 OST Part 3 장범준 (Beom June Jang) - 흔들리는 꽃들 속에서 네 샴푸향이 느껴진거야
Sam Kim(샘김) - WHERES MY MONEY
NUNSSEOP - N
2NB(투앤비) - I Want to Pretend Im Okay(잘 지내는 척하고 싶어)(Live ver. 2)
2019.08.22.
Jimin Park - Stay Beautiful Preview
GRIZZLY(그리즐리), CHUNG HA(청하) - RUN
G-reyish(그레이시) - KKILI KKILI(끼리끼리)
UP10TION(업텐션) - Your Gravity
PEEJAY - NA B YA (나비야) X ZION.T
ZIA(지아) - It’s over(더 만나봤자 뭐해) (Triple Some 2(트리플 썸 2) OST Part.2)
2019.08.21.
2 - 0
OH HAYOUNG(오하영) - Don’t Make Me Laugh
IZ(아이즈) - Final Kiss(너와의 추억은 항상 여름같아)
Gong Ja (공자) - Dream Chaser (드림체이서)
2019.08.20.
Celeb Five(셀럽파이브) - I wish I could unsee that(안 본 눈 삽니다) (Narr. Seolhyun(설현))
HENRY(헨리) - I LUV U
KIMDONGRYUL(김동률) - Brink Of Summer(여름의 끝자락) (Feat. KimJeongWon(김정원))
Making Film 소유(SOYOU) X Francis(프란시스) - 방콕(Bangkok)
KING OF HIP HOP 힙합왕 나스나길 OST MC Meta & DJ Wreckx (DJ 렉스) - Yes Yes Y’all (무까끼하이)
타겟 (TARGET) - BABY COME BACK HOME
Soyoung (소영) - Breath (숨)
2019.08.19.
Red Velvet 레드벨벳 - 음파음파 (Umpah Umpah)
키썸 (Kisum) - 술이야 (Sampling by ‘술이야 of 바이브’)
EVERGLOW (에버글로우) - Adios
THE BOYZ(더보이즈) - D.D.D
2019.08.18.
#Gun - Lord
샵건 (#Gun) - Lord
사물사답 OST #2 정예진 (Yejin Chung) - 좋을텐데 (I Wish)
2019.08.17.
Lee MinHyuk(이민혁) - Good Night(이 밤, 꿈꾸는 듯한)
2019.08.16.
$ammy (새미) - icywavy (Feat. Colde)
호우 (HoooW) (손호영 (Hoyoung)), 김태우 (Taewoo)) - 친구는 이제 끝내기로 해 (Game Over)
ANS - Wonderland
TRCNG - MISSING (Choreography Ver. 2)
TSUN (티썬) - 12am
2019.08.15.
숀 (SHAUN) - 달 (Moon)
숀 (SHAUN) - To Be Loved
숀 (SHAUN) - 36.5
Moon & Bouncers - Moon & Bouncers (MV)
2019.08.14.
Raiden 레이든 - The Only (Feat. 아이린 of Red Velvet)
Jukjae(적재) - Tattoo(타투)
NeD (네드) - X Girlfriend(전 여자친구)
이도진 (Lee Dojin) - 한방이야 (Life Is A Shot)
FreeXKid, Frammy, Nchovy - Wow~(크으~)
Mail(메일) - My Story(모든 게 내 얘기 같아)
박데포 (Parkdepo) - Window (Feat. 탁연)
2019.08.13.
FANATICS (파나틱스) - SUNDAY (PERFORMANCE ver.)
Yun DDanDDan(윤딴딴) - Invertor(발명가)
ROCOBERRY(로코베리) - Everything about you(너에 대한 모든 것)
The Rose (더 로즈) - RED
JuniorChef(주니어셰프) - Situation (Feat. June One)
ACOUSOLJAH (어쿠솔쟈) - Positive
2NB(투앤비) - I Want to Pretend Im Okay(잘 지내는 척하고 싶어)(Live ver.)
Ja Mezz, Bando Kid, Loky Beatz - 떠나 (Thuna)
2019.08.12.
TRCNG - MISSING (Choreography Ver. 1)
2019.08.11.
사물사답 OST #1 김민석 (Kim Min Seok) - Perhaps Love (사랑인가요)
VINXEN(빈첸) - Skin(허물) (feat. Seori(서리))
2019.08.10.
KIM HYUN JOONG (김현중) - 포장마차에서 (The Smile in Wine)