Vissza

Z.TAO - Crown (皇冠)Magyar felirat:
YoungDo

Magyar szöveg: (2015.12.27. 21:57:59)

Elvettem az angyalglóriát, mert koronát helyeztem a szívemre.
Én egyetlenem.
A te szerelmed adott nekem mindent, engedve, hogy a felhőkig szálljak.
és gyönyörűen éljek.
Minden könny gyémántberakás
az emlékeimben.
Levettem az angyalglóriát, mert koronát helyeztem a szívemre.
Te vagy az én babym.
(Tisztában vagy azzal a következményekkel.
Biztos, hogy ezt akarod csinálni?
Csak látni szeretném őt.)
Én szeretett nőm, túl késő vallomást tenni, hogy visszatérj hozzám.
Levettem az angyalglóriát, mert koronát helyeztem a szívemre.
Én egyetlenem.
A te szerelmed adott nekem mindent, engedve, hogy a felhőkig szálljak
és gyönyörűen éljek.
Minden könny gyémántberakás
az emlékeimben.
Levettem az angyalglóriát, mert koronát helyeztem a szívemre.
Te vagy az én babym.
A te megjelenésed az életemben a legboldogabb dolog
még, ha el is hagylak.
Várj rám, vissza fogok jönni baby.
Nyilvánvalóan nem vagy itt, mégis érezlek a szívemben.
Talán túlságosan hiányzol.
Baby kérlek várj rám.
Gyönyörű lány, mosolyod akár a gyufa, meggyújtja a szívem.
Én szeretett nőm, túl késő vallomást tenni, hogy visszatérj hozzám.
Levettem az angyalglóriát, mert koronát helyeztem a szívemre.
Én egyetlenem.
A te szerelmed adott nekem mindent, engedve, hogy a felhőkig szálljak
és gyönyörűen éljek.
Minden könny gyémántberakás
az emlékeimben.
Levettem az angyalglóriát, mert koronát helyeztem a szívemre.
Te vagy az én babym.
Te vagy az én...
Te vagy az én babym.
Levettem az angyalglóriát, mert koronát helyeztem a szívemre.
Én egyetlenem.
A te szerelmed adott nekem mindent, engedve, hogy a felhőkig szálljak
és gyönyörűen éljek.
Minden könny gyémántberakás
az emlékeimben.
Levettem az angyalglóriát, mert koronát helyeztem a szívemre.
Te vagy az én babym.
Korábban bántam és hevesen üldöztem a megbánást.
Bent ragadva egy folyton ismétlődő álomban.
A te szépségedtől, a ajkaidtól.
Találkoztam a jövőbeli énemmel.
Gyönyörű lány, mosolyod akár a gyufa, meggyújtja a szívem.
Én szeretett nőm, túl késő vallomást tenni, hogy visszatérj hozzám.
Levettem az angyalglóriát, mert koronát helyeztem a szívemre.
Én egyetlenem.
A te szerelmed adott nekem mindent, engedve, hogy a felhőkig szálljak
és gyönyörűen éljek.
Minden könny gyémántberakás
az emlékeimben.
Levettem az angyalglóriát, mert koronát helyeztem a szívemre.
Te vagy az én babym.
Én nem bánom és nem vonom vissza a szavam.
Bárhová mész, mindenhová követni akarlak.
Hiányolva a szépséged, csókolva az ajkaid.
Nem bírom ki nélküled.
Gyönyörű lány, mosolyod akár a gyufa, meggyújtja a szívem.
Én szeretett nőm, túl késő vallomást tenni, hogy visszatérj hozzám.
Levettem az angyalglóriát, mert koronát helyeztem a szívemre.
Én egyetlenem.
A te szerelmed adott nekem mindent, engedve, hogy a felhőkig szálljak
és gyönyörűen éljek.
Minden könny gyémántberakás
az emlékeimben.
Levettem az angyalglóriát, mert koronát helyeztem a szívemre.
Te vagy az én babym.
(Tisztában vagy azzal a következményekkel.
Tudod, hol van?
Biztos, hogy ezt akarod csinálni?
Újra?)
Levettem az angyalglóriát, mert koronát helyeztem a szívemre.
én egyetlenem.
A te szerelmed adott nekem mindent, engedve, hogy a felhőkig szálljak
És gyönyörűen éljek.
Minden könny gyémántberakás
az emlékeimben.
Levettem az angyalglóriát, mert koronát helyeztem a szívemre.
Te vagy az én babym.
Te vagy az én..
Te vagy az én babym.

Eredeti szöveg angol kiejtés szerint:

Zhāi xiàle tiānshǐ guānghuán
wèi wǒ xīnzàng dài shàng huángguàn
wǒ de wéiyī
nǐ de ài gěile wǒ yīqiè
ràng wǒ néngdēng shàng yúnduān
huó dé měilì
měi kē lèi shì xiāngqiàn de bǎo zuān
wǒ de huíyì
zhāi xiàle tiānshǐ guānghuán
wèi wǒ xīnzàng dài shàng huángguàn
nǐ shì wǒ de Baby
céng yòng hòuhuǐ měng qù zhuīhuǐ
kǎ zài mèng lǐ chóngfù láihuí
cóng nǐ dì měi cóng nǐ de zuǐ
wǒ yùjiàn wǒ wèilái shì shuí
měilì de nǚhái xiàoróng rú huǒchái
wǒ xīn rán qǐlái ō
wǒ ài de nǚhái láibují biǎobái
bǎ nǐ qiǎng huílái ō
zhāi xiàle tiānshǐ guānghuán
wèi wǒ xīnzàng dài shàng huángguàn
wǒ de wéiyī
nǐ de ài gěile wǒ yīqiè
ràng wǒ néngdēng shàng yúnduān
huó dé měilì
měi kē lèi shì xiāngqiàn de bǎo zuān
wǒ de huíyì
zhāi xiàle tiānshǐ guānghuán
wèi wǒ xīnzàng dài shàng huángguàn
nǐ shì wǒ de Baby
wǒ bù hòuhuǐ yě bù fǎnhuǐ
nǐ dào nǎ wǒ dū xiǎng gēnsuí
xiǎng nǐ dì měi qīn nǐ de zuǐ
wǒ shòu bùliǎo méiyǒu nǐ péi
měilì de nǚhái xiàoróng rú huǒchái
wǒ xīn rán qǐlái ō
wǒ ài de nǚhái láibují biǎobái
bǎ nǐ qiǎng huílái ō
zhāi xiàle tiānshǐ guānghuán
wèi wǒ xīnzàng dài shàng huángguàn
wǒ de wéiyī
nǐ de ài gěile wǒ yīqiè
ràng wǒ néngdēng shàng yúnduān
huó dé měilì
měi kē lèi shì xiāngqiàn de bǎo zuān
wǒ de huíyì
zhāi xiàle tiānshǐ guānghuán
wèi wǒ xīnzàng dài shàng huángguàn
nǐ shì wǒ de Baby
RAP:
Nǐ chūxiàn zài wǒ shēngmìng zuì xìngfú de shìqíng
jiùsuàn wǒ líkāi nǐ děng wǒ huílái Baby
fēnmíng nǐ bùzài zhèlǐ xīn què gǎnshòu dào nǐ
yěxǔ shì tài xiǎngniàn
Baby please wait for me
měilì de nǚhái xiàoróng rú huǒchái
wǒ xīn rán qǐlái
wǒ ài de nǚhái láibují biǎobái
bǎ nǐ qiǎng huílái
zhāi xiàle tiānshǐ guānghuán
wèi wǒ xīnzàng dài shàng huángguàn
wǒ de wéiyī
nǐ de ài gěile wǒ yīqiè
ràng wǒ néngdēng shàng yúnduān
huó dé měilì
měi kē lèi shì xiāngqiàn de bǎo zuān
wǒ de huíyì
zhāi xiàle tiānshǐ guānghuán
wèi wǒ xīnzàng dài shàng huángguàn
nǐ shì wǒ de Baby
nǐ shì wǒ de Baby

Aktív közösségi fordítások
Ping Pong Ball (2018) 2. rész
54.86%
Everything and Nothing (2019) 1. rész
35.46%

Ázsia Ékkövei a Facebookon

Dél-koreai sorozatok
minden szerdán:
SBS 08:40
Shady Mom-in-Law
KBS2 19:50
The Sun's Seasons
KBS1 20:30
Home for Summer
KBS2 21:00
When the Camellia Blooms
MBC 21:00
Extraordinary You
tvN 21:30
Miss Lee
SBS 22:00
Secret Boutique
OCN 23:00
The Running Mates: Human Rights

Legfrissebb videoklipek
2019.10.22.
2 - 0
카더가든 (Car, the garden) - C Album Preview
YOUNGJAE(영재) - Forever Love
한기주 (HAN KI JOO) - 눈이 기억하는 사람 Eyes on You (조선혼담공작소 꽃파당 OST)
YOUNGJAE(영재) - Forever Love
DAY6 - Sweet Chaos
LEE NA KYEUM (이나겸) - 뻔뻔해 (feat. KAYON)
jaun - 시시해 (sea sea sea) Audio Clip
jaun - 우리는 여전히 (We are still) Audio Clip
2019.10.21.
ARIAZ (아리아즈) - 까만 밤의 아리아 (Moonlight Aria) Trailer
D - A
-
KWON SOON IL(권순일 (어반자카파)) - Just Broke Up Today(오늘 내가 한 이별) (With Kim Min Seok(김민석))
NIve (니브) - Tired Animated Video
엔분의일 (1/N) - 날 찾아오지 마 (I’m So Tired) Lyric Video
Gummy(거미) - Most Perfect Days(가장 완벽한 날들)
온앤오프 (ONF) - Why (Special)
2019.10.20.
MIXTAPE Noir.H - Artist (Prod. SEUNGHOON)
HENRY(헨리) - Don’t Forget(한강의 밤 (Feat. 로코베리))
2019.10.19.
Special Clip Zion.T, Colde(콜드) - 헷갈려
Special Clip 폴킴(Paul Kim), 헤이즈(Heize), 픽보이(Peakboy) - 눈치
Lyric Video Beenzino(빈지노) - Blurry (Feat. Dbo) (Prod. By PEEJAY)
LIVE RECIPE 크루셜스타의 - 밀린 일
VAGABOND 배가본드 OST Lee Ju Hyuk(이주혁) - Here For You
SUPER JUNIOR 슈퍼주니어 - SUPER Clap
Lee Mingyu(이민규) - Cold Rain(Vocal by Lee Mingyu)(찬비를 내려주오)(Namu Plane Vol.2)
2019.10.18.
-
BUMKEY(범키) - October Sky(감당 안 돼)
LYn(린) - Farewell(정말 헤어지는 거야) (With George(죠지))
VAGABOND 배가본드 OST Lee Ju Hyuk(이주혁) - Here For You
TEASER 써니힐(Sunny Hill) - 놈놈놈
Gong so won(공소원) - Love Whistle(불어라 사랑아)
NUEST - LOVE ME TEASER
IONE(아이원) - IDEA (Dance Ver.)
2019.10.17.
SUPER JUNIOR 슈퍼주니어 - SUPER Clap
Crucial Star(크루셜스타) - Work To Do(밀린 일)
DON MARCO - Dámelo (feat. Suah)
1THE9(원더나인) - Blah(속삭여)
HENG - Punch Drunk Love
지영훈 (Ji Young Hoon) - CHINCHILLA
K - E
2019.10.16.
Onestar(임한별) - You Are As Pretty As A Flower(꽃처럼 예쁜 그대)
LEE NA KYEUM (이나겸) - 없다
뷰티핸섬 (BeautyHandsome) - My Time
Park Da Hye(박다혜) - Understand(이해해)
2019.10.15.
N.Flying(엔플라잉) - GOOD BAM(굿밤)
N.Flying (엔플라잉) - 굿밤 (GOOD BAM)
하성운 (HA SUNG WOON) - 나란 사람 Because Of You (조선혼담공작소 꽃파당 OST)
DamSoNeGongBang(담소네공방) - Talk me(말해줘)
2019.10.14.
Xydo (시도) - Spotlight
Oh Hyeun Ran & Im Heebin (오현란 & 임희빈) - Convenience Store (편의점)
2019.10.13.
헤이즈 (Heize) - 떨어지는 낙엽까지도 (Falling Leaves are Beautiful)
2019.10.12.
Eian(이안) - Runaway
Making Film 정세운(JEONG SEWOON) - 비가 온대 그날처럼 (When it rains)
12월 (Sibiwol) - 널 사랑한다, 안한다 (Prod. 리트너) (I love you, I dont love you)
Ha Yea Song(송하예) - Another Love(새 사랑)
VAGABOND 배가본드 OST A Yeon Baek (백아연) - Hello My Lover
2019.10.11.
NC.A(앤씨아), HYNN(박혜원) - no you, no me(헤어질 자신 있니)
IONE(아이원) - IDEA (Dance Ver.)
JI JIN SEOK(지진석) - My star(나의 별) (Live ver.)