Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatóAz Ázsia Ékkövei tiszteletben tartja személyes adatait.

1. A Tájékoztató célja, hatálya

A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse az Ázsia Ékkövei által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket.

Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor különös tekintettel figyelembe vettük az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletében ("Általános Adatvédelmi Rendelet" vagy "GDPR"), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ("Infotv."), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk."), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény ("Grtv.") rendelkezéseit.

2. A kezelt személyes adatok

Az Ázsia Ékkövei weboldal böngészése során az adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a felhasználó IP címét. Statisztikai adatok céljából naplózzuk a felhasználó számítógépének egyes adatait (operációs rendszer, felbontás, böngésző stb.), amelyek segítségével biztosítjuk pl.: a responzív megjelenítést. Az azsiaekkovei.hu weboldal által készített statisztika tárolása névtelenül történik és a teljes statisztikája havonta törlésre kerül az Ázsia Ékkövei tárhelyén. Az Ázsia Ékkövei weboldal böngészése során a statisztikai adatok meghatározására rögzítésre került adatokat sem adjuk ki harmadik személynek.

Regisztrációnál kizárólag a minimálisan szükséges adatokat követeljük meg. Ezek egy tetszőleges felhasználónév, jelszó, e-mail cím, nem és születési dátum. A felhasználónév és a jelszó a regisztrációhoz kötött szolgáltatások igénybevételéhez szükséges. Az e-mail cím az aktiváló e-mail és az elfelejtett jelszó küldéséhez szükséges. A nem a profilkép beállításához szükséges. A születési dátum a GDPR-ban meghatározott 16 éves kor ellenőrzésére szolgál.

A regisztrációkor megadott jelszót titkosítással tároljuk, így elfelejtett jelszó esetén mi sem tudjuk meghatározni az eredeti jelszót. Ez esetben többlépcsős azonosítás útján lehet új jelszót igényelni, amit a felhasználónak kötelessége megváltoztatni. Az így kiküldött jelszót újra kiküldeni nem tudjuk, mert az is titkosítva tárolódik az adatbázisban, a kiküldött e-mailt pedig adatvédelmi okokból nem őrizzük meg. Ez esetben újra kell igényelni egy új jelszót.

A regisztráció során szükséges valódi, létező, használtban lévő e-mail cím megadására. A visszaélések elkerülése érdekében erre a címre küldünk egy aktiváló e-mailt. Az aktiválás után válik csak a regisztráció teljessé. A regisztrációkor eltároljuk a felhasználók IP címét, e-mail címét, melyeket a személyiségi jogok értelmében semmilyen körülmények között nem adjuk ki harmadik fél számára, viszont fenntartjuk a jogot ezen adatok statisztika jellegű felhasználására.

A nem aktivált regisztrációk 24 óra után törlésre kerülnek. A soha be nem lépett felhasználók bizonyos időközönként törlésre kerülnek, de előtte a főoldalon legalább nyolc nappal egy figyelmeztető szöveget jelenítünk meg, ami tájékoztat arról, hogy mely napig regisztráltak kerülnek törlésre illetve a törlés mikor esedékes. A törlés után a regisztrált felhasználónevek és e-mail címek újra beregisztrálhatóvá válnak.

3. További kezelt adatok

A testreszabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén cookiet helyezünk el, amellyel biztosítjuk, hogy 20 perc tétlenség után se kelljen újra bejelentkeznie. A cookiet a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja a böngészőjét, hogy tiltsa a cookiek fogadását.

4. Adatkezelés célja, jogalapja

  • Felhasználók jogainak a védelme,
  • Online tartalomszolgáltatás,
  • Felhasználó azonosítása, kapcsolattartás,
  • Jogosultságok ellenőrzése (pl.: fordító, moderátor stb.),
  • Statisztikák, elemzések készítése,
  • Felhasználók által létrehozott tartalmak közzétételéhez felület biztosítása (pl.: chat, fórumhozzászólás stb.),
  • Egyedi esetekben nyereményjáték szervezése, lebonyolítása, a nyertesek értesítése és a részükre a nyeremény biztosítása,
  • Adatkezelő jogos érdékeinek érvényesítése.

A felhasználó által a szolgáltatásokba feltöltött, megosztott felhasználói tartalomért minden felelősség a felhasználót terheli. Bármely felhasználó e-mail címének valamint a regisztráció során megadott adatainak (pl.: felhasználónév, jelszó stb.) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről illetve az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.

5. Az adatkezelések időtartama

A névtelenül gyűjtött statisztikai adatok havonta törlésre kerülnek.

A felhasználó által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a felhasználó a szolgáltatásról – az adott felhasználói névvel – le nem iratkozik, vagy nem kéri a személyes adatai törlését. Ez esetben a személyes adatait töröljük a rendszerből.

A felhasználó által megadott személyes adatok – abban az esetben is, ha a felhasználó a szolgáltatásról nem iratkozik le vagy regisztrációja törlésével csak a belépési lehetőséget szüntette meg, és az azokban tárolt hozzászólások és feltöltött tartalmak megmaradnak – addig kezelhetőek, amíg a felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok adatkezelésének megszüntetését és nem azonosítja magát hivatalosan a későbbi visszaélések elkerülése érdekében.

Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy a felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén jogosultak vagyunk a felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg személyes adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosultak vagyunk a személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli a személyes adat törlését, a törlést végrehajtjuk. A személyes adatokat mindaddig nem töröljük, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

6. Felhasználó jogai, érvényesítésük módja

A felhasználó kérheti, hogy tájékoztassuk, hogyan kezeljük a felhasználó személyes adatát, illetve a róla tárolt személyes adatokhoz hozzáférést biztosítsunk. A felhasználóról tárolt adatok a Vezérlőpult -> Profil menü almenüiben érhetők el (profil, listáim). A felhasználó kérheti a kezelt személyes adatainak helyesbítését, módosítását vagy kiegészítését. A felhasználó kérheti a kezelt személyes adatainak törlését.

7. Külső szolgáltatók

Webanalitikai és hirdetéskiszolgáló külső szolgáltatónk: Google LLC.
Vannak olyan külső szolgáltatók, amelyekkel nem áll az Ázsia Ékkövei szerződéses jogviszonyban vagy az adott adatkezelés tekintetében szándékosan nem működik együtt, azonban ettől függetlenül is a honlaphoz – akár a felhasználó közreműködése által, akár anélkül – hozzáférnek, és ez által a felhasználókról vagy a szolgáltatások honlapjain folytatott felhasználói aktivitásokról adatokat gyűjtenek, amelyekből esetenként – önállóan vagy más, e külső szolgáltató által gyűjtött adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a felhasználó azonosítására. Ilyen külső szolgáltatók lehetnek különösen, de nem kizárólagosan: D-Addicts, Facebook Ireland LTD., Google LLC, Rakuten Inc., Twitter International Company, YouTube LLC, Wikimédia Alapítvány. E külső szolgáltatók a részükre továbbított személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint kezelik.

8. Adatkezelési Tájékoztató módosítása

Az Ázsia Ékkövei fenntartja a jogot, hogy a jelen tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. A felhasználó a következő oldallátogatással vagy a belépéssel elfogadja a tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

9. Jogérvényesítési lehetőségek

A weboldalon történő adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel a weboldal kapcsolattartó e-mail címen lehet felvilágosítást kérni.

Budapest, 2018.05.25.